• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Anläggningsregister

I Fortnox Anläggningsregister får du en smidig överblick över ditt företags tillgångar, inventarier, garantisedlar och avskrivningar via det tydliga registret. Dessutom överförs avskrivningarna automatiskt till din dagliga bokföring.

99 kr/månad. Extra användare 59 kr/månad.

Beställ nu

Har du frågor om Fortnox Anläggningsregister?
Ställ en fråga till oss

Få den nödvändiga kontrollen över inventarier, garantisedlar och avskrivningar.

Upptäck fördelarna med Fortnox Anläggningsregister

Automatiska avskrivningar av inventarier

I Fortnox Anläggningsregister anger du anskaffningstidpunkter och anskaffningsvärden och utifrån dessa räknas aktuella avskrivningar ut. Programmet har stöd för både regelbundna och oregelbundna avskrivningar. 

Kopplat till Fortnox Bokföring

Vårt anläggningsregister är integrerat med Fortnox Bokföring och har du båda programmen behöver du inte utföra några manuella konteringar, allt sker helt automatiskt.

Kostnadsställe och projekt

Om du arbetar med projekt och/eller kostnadsställe så kan du ange detta på respektive tillgång. Bokföringsrader vid exempelvis avskrivning eller försäljning av den aktuella tillgången görs då automatiskt på det kostnadsställe och projekt du angivit.

Anpassa avskrivningsplan till restvärde

Om du räknar med att en tillgång kommer att ha ett restvärde när nyttjandeperioden gått ut så kan du fylla i det beräknade restvärdet på tillgången. Avskrivningsplanen anpassas då så att avskrivningen avslutas när det beräknade restvärdet har nåtts. Det beräknade restvärdet kan ändras så länge tillgången är aktiv.

Koppla bilder till inventarier

Eftersom anläggningsregistret är integrerat med Fortnox Arkivplats kan du ladda upp bilder på dina inventarier i din Arkivplats. Bilden kopplas därefter enkelt till tillgången som är registrerad i anläggningsregistret.

Smidigt och säkert i molnet

Med webbaserade Fortnox kan du arbeta flexibelt och effektivt på alla enheter vart du än befinner dig, du behöver inte tänka på säkerhetskopieringar eller uppdateringar, allt det sköter vi.

Funktioner i Fortnox Anläggningsregister

Avskrivningar i valfritt intervall
Enkel sök på t.ex Benämning och Tillgångstyp
Försäljning av tillgång
Integrerat med Fortnox Bokföring
Kostnadsställe
Nedskrivning av värde på tillgång
Obegränsat antal tillgångar
Oregelbunden avskrivningsmetod
Projekt
Rak avskrivningsmetod
Rapporter
Skriv in manuell IB
Tillgångstyper
Uppskrivning av värde på tillgång
Utökad sök på Anskaffningsdatum och Anskaffningsvärde
Utrangering av tillgång

Ring 0470-78 50 00 för rådgivning eller...

Produktblad för Fortnox Anläggningsregister (pdf)

Ladda ned produktblad