För redovisningsbyrån

Publicerad: 26 augusti 2019|Senast uppdaterad: 30 juni 2023

Att våga ta betalt

– Det är inte svårt att ta betalt. Jag jobbar mer som expert idag. Jan-Olov Gustafsson har varit med under hela digitaliseringens utveckling och har gått från att registrera betalningar till att arbeta mer som expert. Och han har inga problem med att våga ta betalt för de nya tjänsterna.

Jan-Olov Gustafsson har jobbat som redovisningskonsult i över 30 år. Sedan 25 år tillbaka äger och driver han byrån Joggen i Växjö. Under hans år i branschen har digitaliseringen kommit och förändrat hela hans arbetssätt.

– Jämför man med när jag började så är det inget som är sig likt. Om vi bara tänker på det senaste steget, att arbeta i molnet, så innebär det att jag och kollegorna kan arbeta mer från kontoret eller till och med hemifrån. Förut var vi mycket mer ute hos kunderna för det var där allt material fanns.

Jan-Olov märker också av en stor tidsbesparing. Det som tog en halvtimme för tre år sedan kanske bara tar en minut idag. Ska man exempelvis hantera in- eller utbetalningar så går det mycket snabbare eftersom mycket redan är gjort tack vare digitalisering.

– Vi hinner med betydligt fler uppgifter. Det gör också att vi kan lägga tid på till exempel planering, bedömning, kalkyler eller annat som kunden har nytta av, säger Jan-Olov.

– Vi kan vara med och räkna på investeringar och även ta fram kalkyler på bästa finansieringsalternativ. Vi räknar mycket på lönsamhetsmått och effektivitet hos både verkstads- och tjänsteföretag. Och framförallt tar vi fram ändamålsenliga rapporter för uppföljning och analys. Det är mycket bättre än att sitta och registrera betalningar.

”Vi går mer åt fasta priser”

Jan-Olov Gustafsson har hela tiden arbetat mycket med fasta priser, där han tillsammans med kunden noggrant gått igenom vilka uppgifter de ska sköta och vad det får kosta. Han har därför inga problem med att våga ta betalt för vad arbetet är värt.

– Svårare än så är det inte. Digitaliseringen innebär definitivt att vi går mer åt fasta priser. Det var det aldrig tal om tidigare, men nu går det i den inriktningen.

Att digitaliseringen innebär att kunderna gör mycket av det jobb som redovisningskonsulter gjorde och tog betalt för tidigare är inget som Jan-Olov har problem med. Tvärtom så uppmuntrar han sina kunder att sköta mycket av arbetet själva.

– Ta det här med faktureringen. Är det något som kunderna kan så är det sin egen försäljning. Så det är mycket bättre att de sköter faktureringen än att vi gör det. Tiden vi får över kan vi som sagt ägna åt annat som kunderna vill ha.

Digitaliseringen och expertrollen innebär att Jan-Olov också kan ta betalt för andra arbetsuppgifter av värde för kunden.

– Man är mer med i matchen nu och kan på sätt och vis delta mer i bolagets drift. Förr kanske man var nöjd med att bara bokföra, idag arbetar jag absolut mer som expert åt mina kunder. Och våra förslag och synpunkter är alltid välkomna, ja till och med efterlysta, och fungerar som ett av kanske flera beslutsunderlag.

Läs mer om att digitalisera byrån här .