Driva Företag|Bokföring

Publicerad: 2 oktober 2020|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Attestera – vad innebär det att attestera fakturor?

En attest är en form av skriftligt intyg, som intygar ett dokuments riktighet. För företagare handlar attestering oftast om att attestera leverantörsfakturor – men vad innebär det att attestera? Vi förklarar!

Attestera är att granska och godkänna

När en företagare attesterar en leverantörsfaktura, granskas och godkänns fakturan innan den bokförs som en kostnad för företaget. Den som attesterar intygar då att:

  • Varan eller tjänsten är levererad enligt överenskommelse

  • Prisuppgifterna är korrekta

  • Bokföringen av utgiften är korrekt


Man attesterar alltså en faktura för att se till att den stämmer. Om fakturan inte stämmer ska den inte attesteras, eftersom en attestering innebär att fakturan godkänns för bokföring. Därför är det viktigt att rätt person eller personer attesterar en viss faktura.

Bild som symboliserar en faktura som ska attesteras.

Vem attesterar?

Fakturor ska i regel inte attesteras av samma person som gjort inköpet – dels för att minska risken för oegentligheter, dels för att få fler ögon på fakturan för att säkerställa att den stämmer.

I vissa fall är det dock nödvändigt att samma person som gör inköpen även attesterar fakturorna, till exempel i enmansföretag och andra mindre företag. När det gäller större företag är det vanligt att fakturorna skickas till olika personer (attestanter) som godkänner olika typer av kostnader, till exempel för olika avdelningar, eller för olika leverantörer. I vissa fall kan en viss faktura behöva attesteras av mer än en person, och då används ett attestflöde.

Attestflöde

Ett attestflöde innebär att flera personer ska attestera samma faktura, i en given ordning. När den första personen i flödet har godkänt fakturan, går den vidare till nästa person, och så vidare, tills den sista personen i flödet – slutattestanten – slutligen attesterar fakturan och godkänner den för betalning.

Ett attestflöde kan skapas utifrån till exempel olika leverantörer eller belopp; om fakturan är från en viss leverantör, ska ett visst flöde attestera fakturan. Det kan också vara så att ett attestflöde ligger upplagt för en faktura under ett visst belopp, men att ett nytt flöde aktiveras om fakturan överstiger det beloppet. Ett exempel kan vara att en gruppchef attesterar leverantörsfakturor under 25 000 kronor, men när fakturorna överstiger 25 000 kronor attesteras de även av avdelningschefen.

Attestera i Fortnox

Med Fortnox attesterar du smidigt fakturor via datorn, surfplattan eller mobilen.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.