Att attestera är att granska och godkänna

När en företagare attesterar en leverantörsfaktura, granskas och godkänns fakturan innan den bokförs som en kostnad för företaget. Den som attesterar intygar då att:

  • Varan eller tjänsten är levererad enligt överenskommelse
  • Prisuppgifterna är korrekta
  • Bokföringen av utgiften är korrekt

 
Man attesterar alltså en faktura för att se till att den stämmer. Om fakturan inte stämmer ska den inte attesteras, eftersom en attestering innebär att fakturan godkänns för bokföring. Därför är det viktigt att rätt person eller personer attesterar en viss faktura.
 
En kille som tänker på fakturor för att illustrera faktura och fakturamall

Vem attesterar?

Fakturor ska i regel inte attesteras av samma person som gjort inköpet – dels för att minska risken för oegentligheter, dels för att få fler ögon på fakturan för att säkerställa att den stämmer.

I vissa fall är det dock nödvändigt att samma person som gör inköpen även attesterar fakturorna, till exempel i enmansföretag och andra mindre företag. När det gäller större företag är det vanligt att fakturorna skickas till olika personer (attestanter) som godkänner olika typer av kostnader, till exempel för olika avdelningar, eller för olika leverantörer. I vissa fall kan en viss faktura behöva attesteras av mer än en person, och då används ett attestflöde.
 

Attestflöde

Ett attestflöde innebär att flera personer ska attestera samma faktura, i en given ordning. När den första personen i flödet har godkänt fakturan, går den vidare till nästa person, och så vidare, tills den sista personen i flödet – slutattestanten – slutligen attesterar fakturan och godkänner den för betalning.

Ett attestflöde kan skapas utifrån till exempel olika leverantörer eller belopp; om fakturan är från en viss leverantör, ska ett visst flöde attestera fakturan. Det kan också vara så att ett attestflöde ligger upplagt för en faktura under ett visst belopp, men att ett nytt flöde aktiveras om fakturan överstiger det beloppet. Ett exempel kan vara att en gruppchef attesterar leverantörsfakturor under 25 000 kronor, men när fakturorna överstiger 25 000 kronor attesteras de även av avdelningschefen.
 

Attestera i Fortnox

Med Fortnox attesterar du smidigt fakturor via datorn, surfplattan eller mobilen. Läs mer om hur du kommer igång med leverantörsfakturaattest i Fortnox.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Representation – allt du behöver veta!

Så gör du bokslut och årsredovisning (steg för ste...

Deklaration – detta gäller 2022 för olika bolagsfo...

Allt du behöver veta om momsdeklaration

Vad är en avdragsgill kostnad – och vad är avdrags...

Våra bästa tips för en lyckad inventering (guide)...