Driva Företag|Partners|Kundberättelser

Publicerad: 22 december 2023|Senast uppdaterad: 6 februari 2024

Bättre samarbeten och mer tid för projekten hos VVS-huset

Ludwig Gardell, operativ chef på VVS-huset
Nöjdare kunder, mer tid till projekten och bättre samarbeten mellan avdelningarna blev resultatet när VVS-huset integrerade Infobric Workorder och Fortnox i ett försök att effektivisera sin vardag.

Innan VVS-huset började med kombinationen av Infobric Workorder och Fortnox så krävdes det mycket manuellt arbete i vardagen enligt Ludwig Gardell, operativ chef på VVS-huset, och fortsätter:

– Förut behövde vi räkna mycket för hand och det krävdes många moment för att få fram siffror eller procentsats på våra resultat, eller hur mycket vinst vi fick på ett jobb. Man kunde inte bifoga filer och det behövdes mycket handpåläggning innan en faktura blev färdig.

"Integrationen har frigjort extremt mycket tid"

VVS-huset använde redan både Infobric Workorder och Fortnox, men hade varken integrerat systemen med varandra eller börjat nyttja alla funktioner i systemen när Ludwig var ny i sin roll som operativ chef. Det blev något som Ludwig snabbt såg till att ta tag i, och nu har VVS-huset tack vare det en bättre överblick av framsteg inom olika projekt och dess ekonomi!

– Vardagen är mer lätthanterlig idag. När jag sitter med fakturorna nu så räcker det att jag gör det ett par timmar i veckan, och sen kan jag fokusera på annat. All den manuella handpåläggning och dubbelarbete som jag behövde göra förut slipper jag nu eftersom systemen gör det åt mig! Allt som förs in i Infobric Workorder läses automatiskt över till Fortnox, och tvärtom. Det har frigjort extremt mycket tid!

Ökat samarbete mellan avdelningarna

Integrationen är bra både för att det sparar dem tid att inte att inte behöva föra in information i två system, men det har också blivit färre missförstånd mellan avdelningarna. När fältpersonalens och projektledarnas verktyg Infobric Workorder, är integrerat med Fortnox som används av ekonomiavdelningen, är det lättare att få samsyn över verksamheten. 

– Numera har vi alltid samma bild av hur det går för oss. Våra system är synkade med varann och för automatiskt över ny information. Det har blivit som ett gemensamt system. Alla pratar samma språk och samma siffror hela tiden, och det underlättar verkligen vårt samarbete! 

Operativ chef, fältpersonal och ekonomiavdelning på företaget är alltså mer synkade med varandra än någonsin förut. Men det är inte bara relationen mellan avdelningarna på kontoret som har blivit bättre, utan även relationen mellan montörerna, menar Ludwig.

– Det är mycket lättare för montörerna att samarbeta tack vare Infobric Workorder. Förut behövde de ringa oss på kontoret för att få tillgång till ordrar de skulle hjälpa till med. Idag kan de enkelt dela ordrarna mellan varandra, vilket sparar både oss och dem mycket tid.

Nöjdare kunder

Ludwig har också märkt att deras kunder är nöjdare. Vid ett återbesök vet de redan från start vilka förutsättningar de har eftersom att montörerna sparar all information om jobben i Infobric Workorder.

– Vi kan se vad montörerna gjorde hos kunden sist de var där. Ofta vet inte ens kunderna det, och då är det snyggt att vi kan plocka fram det snabbt och enkelt! 

VVS-husets har tack vare Infobric Workorder och Fortnox minskat sitt dubbelarbete drastiskt, samtidigt som deras samarbeten blivit smidigare – både internt och externt!

Effektivisera din vardag med Infobric Workorder

Med Infobric Workorder slipper du undra över projektens status och lönsamhet. Samtidigt som du får bättre koll på timmar, material och utrustningsanvändning som ska debiteras för projekten.