Hitta snabbt på sidan

Arbetsgivaravgifter 2020

 

Arbetsgivaravgifterna omfattas av bl a sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift, beräknas genom ett procentuellt påslag som arbetsgivaren ska betala in till Skatteverket. Här listas de aktuella avgiftssatserna för 2020, beroende vilket år den anställde är född.

 

Födelseår Procent
Födda 2002–2004 10,21%*
Födda 1955– 31,42%
Födda 1938-1954 10,21%
Födda 1937 och tidigare 0%

* vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad

Egenavgifter 2020

 

När du driver enskild firma måste du själv betala dina sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna är uppdelade i olika delar som te x sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift.

 

Avgift Procent
Sjukförsäkringsavgift 3,64%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60%
Arbetsmarknadsavgift 0,10%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Allmän löneavgift 11,62%
Totalt 28,97%

OBS: Särskilda karensdagar kan påverka egenavgifter. Läs mer om undantag och schablonavdrag på skatteverket.se.

Särskild löneskatt 2020

 

Den som bedriver näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt på vissa ersättningar och inkomster. Detta gäller oavsett ålder. Läs mer på skatteverket.se.

 

Löneskatt Procent
Särskild löneskatt 24,26%

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp 2020

 

Basbelopp är ett index som används för bl a. beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen fastställs av Regeringen varje år för att spegla samhällets prisutveckling. Förhöjt prisbasbelopp beräknas årligen ut av SCB och reglerar bland annat tilläggspension/ATP för personer födda 1938-1953. Inkomstbasbeloppet har betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.

 

Typ Summa
Prisbasbelopp 47 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp 48 300 kr
Inkomstbasbelopp 66 800 kr

Skattefria gåvor till anställda 2020

 

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria. Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas om värdet överstiger de angivna beloppen inklusive moms. Se tabell.

 

Typ Inklusive moms
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr
Minnesgåva 15 000 kr

Skattefria traktamenten inrikes 2020

 

För att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut måste följande tre förutsättningar vara uppfyllda: Den anställde övernattar minst en natt och reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från sin arbetsplats eller bostad samt att du som arbetsgivare har ett underlag som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

 

Resans längd Belopp
Hel dag 240 kr
Halv dag 120 kr
Nattraktamente 120 kr
Efter tre månader 168 kr
Efter två år 120 kr

Observera, detta är schablonbelopp för resor inom Sverige.

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2020

 

Har den anställde fått fria måltider under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp. Se mittenkolumnen i tabellen.
 
Om den anställde har haft traktamente mer än tre månader i följd och på en och samma ort, ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp. Se högerkolumnen i tabellen.

 

Reducering för Traktamente: 240 kr Traktamente: 168 kr
Mat hela dagen 216 kr 151 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr
Lunch eller middag 84 kr 59 kr
Frukost 48 kr 33 kr
Reducering för Traktamente: 120 kr Traktamente: 72 kr
Mat hela dagen 108 kr 64 kr
Lunch och middag 84 kr 50 kr
Lunch eller middag 42 kr 25 kr
Frukost 24 kr 14 kr

Kostförmån 2020

 

Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall: vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester eller vid hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda.

 

Typ Summa
Frukost 49 kr
Lunch och middag 196 kr
Lunch eller middag 98 kr
Helt fri kost 245 kr

Skattefria traktamenten utrikes 2020

 

Alla utlandstraktamenten hittar du på skatteverket.se/utlandstraktamente. Hitta det skattefria traktamentet för just din destination och använd sedan vår tabell för att räkna ut reduceringen.

 

Typ Procent
Helt fri kost 85%
Lunch och middag 70%
Lunch eller middag 35%
Frukost 15%

Representation (momsavdrag) 2020

 

Ditt företag får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett samband med din verksamhet och där representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

 

Typ Summa
Intern representation: (lunch, middag, supé) 300 kr (exl moms)
Extern representation: (lunch, middag, supé) 300 kr (exl moms)

Värde för sjuk, föräldra- och pensionsgrundande inkomst 2020

 

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställs av Försäkringskassan med uppgifter om din årsinkomst och arbetstid som underlag. Den lägsta SGI:n är 24 procent av prisbasbeloppet. Den högsta inkomst som du kan få sjukpenning för är 8 prisbasbelopp, vilket motsvarar en årsinkomst på 378 400 kronor år 2020. Se tabell.
 
Läs mer om sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenning med mera på forsakringskassan.se

 

Typ Summa
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2020 378 400 kr
Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2020 11 300 kr
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2020 473 000 kr
Högsta ersättningen för vab och 10-dagar 2020 354 700 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 2020 539 076 kr / år eller 44 923 kr / månad

Milersättning 2020

 

Milersättning är ersättning för användning av privat bil i tjänsten och ska stå för förbrukning av drivmedel samt förslitning som uppkommer vid körning i tjänsten. Milersättning betalas även ut vid användande av tjänstebil, om den anställde själv står för drivmedelskostnader.

 

Typ Summa
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil Bensin 9,50 kr/mil
Tjänstebil Diesel 6,50 kr/mil

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2020

 

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 120 % (1,2). Marknadsvärdet är priset på drivmedel som den anställda själv skulle ha betalat (baseras på ort). Regeln gäller alla drivmedel – även el och andra miljöbränslen.

 

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter Marknadsvärdet inklusive moms
Vid skatteavdrag och redovisning på arbetsgivardeklaration på individnivå/kontrolluppgift Marknadsvärdet inklusive moms x 1,2

Momssatser 2020

 

Vilken momssats som gäller beror på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, den vanligaste momssatsen är dock 25 %. Läs mer om vilka momssatser som gäller för olika varor och tjänster på skatteverket.se.

 

Procentsats Information
25% (20 % av priset) den generella skattesatsen
12% (10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster
6% (5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 2020

 

Skatteverket har en gräns, en så kallad ”skiktgräns” som definierar vid vilket belopp du ska börja betala statlig inkomstskatt. Till och med inkomståret 2019 fanns en ”högre” och ”nedre” skiktgräns, men från och med 2020 finns bara en.

 

Skiktgräns:

509 300 kr (490 700 kr 2019)

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
509 300 – 20%

Avgifter för obetalda och försenade kundfakturor 2020

 

Du som företagare har rätt att ta ut avgifter för att täcka ditt arbete med att driva in en obetald och försenad kundfaktura. Läs mer om rätten att ta ut avgifter i lagen om ersättning för inkassokostnader.

 

Avgift Summa
Förseningsavgift 450 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr

Datum att hålla koll på

Skatteverket har många datum för skattedeklaration som är viktiga att känna till, för dig som driver företag. När ska till exempel momsdeklarationen vara inne, och hur ofta ska momsen deklareras? Vi har samlat alla viktiga datum som du behöver ha koll på under 2020.

Viktiga datum för skatter och moms 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

4.2 25 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Tips inför det nya löneåret 2020

Allt du behöver veta om semester och semesterplane...

9 tips som kan få småföretag att växa

Nya lagar och regler 2020

Anställa sommarjobbare? Tänk på det här!

Marknadsföring du bör satsa på 2019