För redovisningsbyrån

Publicerad: 14 december 2023

"Byråer har en jätteviktig roll i arbetet mot penningtvätt"

Penningtvätt och finansiering av terrorism ökar i Sverige och metoderna blir alltmer förfinade. Risken är idag stor att redovisningskonsulter kommer i kontakt med företag som försöker dölja sambandet mellan brott och pengar.

– Penningtvätt är ett gigantiskt samhällsproblem och ingen vet hur stora summor det handlar om.
Att personer snor åt sig skatt, moms och bidrag som annars kunde gått till välfärden är väldigt allvarligt. Likaså att seriösa företag som vill göra rätt för sig konkurreras ut av oseriösa verksamheter, säger Pia Bergman som är expert på ekonomisk brottslighet.

Alla behöver hjälpas åt Pia Bergman har arbetat många år på Skatteverket och ledde under 12 år myndighetens operativa arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet. Hon skapade där ett stort nätverk av intressenter som tillsammans arbetade för att upptäcka nya trender hos oseriösa företag och dela med sig av erfarenheter.

– Ingen aktör kan stoppa det här på egen hand utan olika aktörer måste arbeta tillsammans. Här har redovisningsbyråer en jätteviktig roll och kan göra stor skillnad, menar Pia Bergman. 

Alla byråer är skyldiga att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Lagen omfattar åtgärder både mot penningtvätt vars syfte är att dölja tillgångars ursprung, och finansiering av terrorism som handlar om att dölja vad tillgångarna ska användas till. Upptäcker något misstänkt ska man rapportera det till Finanspolisen.

– Det kan handla om att pengarna plötsligt tar en annan väg, att transaktioner avviker från den normala verksamheten, att avtal ser märkliga ut eller att nya personer plötsligt
dyker upp i flödena. Jag tycker att man ska lita på sin magkänsla och ställa sig frågan – är detta rimligt? säger Pia Bergman. 

Kriminella förfinar sin verksamhet

Något som kan göra det svårt att upptäcka är att ett företag tvättar pengar är att kriminella ofta låter företagen vila på flera ben, vilket minskar deras risker. Pia Bergman menar också att penningtvätt allt oftare sker bland företagare som är en helt naturlig del i samhällsstrukturen och kanske inte uppfyller den bild man har av brottslingar. En annan trend inom penningtvätt som Pia Bergman sett är exploateringen av svart arbetskraft.

– Tidigare var det narkotika och vapen som stod i centrum. Idag är det människor. Kriminaliteten utvecklas ständigt och tyvärr är de kriminella väldigt snabba när det gäller att hitta nya sätt att tvätta pengar. Det gäller därför att hålla sig uppdaterad.

Fortnox Byråpartner
Allt för redovisningskonsulten

Öppna dörren till effektivare samarbeten och nya affärer. Med Fortnox får du och din redovisningsbyrå en samlad överblick över dina kunder, uppdrag och allt som behöver göras.

Prenumerera
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.