Robin Lindkvist, Auktoriserad redovisningskonsult, Anroli revision

 
3-konsulter-Robin_2.jpgVad är den största skillnaden med att arbeta i Digital byrå och har ni arbetade innan?

– Det sparar tid! Innan jobbade vi mycket med Excel med flera olika listor för olika ändamål. Nu har vi allt samlat på ett ställe och anpassar efter respektive konsult, vilket sparar mycket tid för både konsulten och i den övergripande planeringen.

Vilken funktion tycker du är bäst i Digital byrå?

– Den bästa och mest använda funktionen är översikten med alla uppdrag. Varje konsult använder den i den dagliga planeringen och den används även i överblicken hur vi ligger till tillsammans. Även meddelandefunktionen underlättar i dialogen med kunden.

Vad i Digital byrå underlättar mest i samarbetet med kunder?

– Många av våra kunder har gått från att låta en byrå sköta allt till att sköta delar av redovisningen själv. För de kunder som är helt digitala är funktionen att meddela när det inkommit underlag för bokföring väldigt bra. Konsulten kan meddela kunden och kunden känner en trygghet i att vi har koll. Vi använder även chatten på fler och fler kunder, vilket är väldigt smidigt och uppskattat.

Digital byrå håller koll på vad som ska göras och när. Hur använder du den funktionen?

– Vi använder funktionen både individuellt och i grupp. Den ger en tydlig bild över nuläget och det går att sortera på olika ”märkningar” av kunder eller tjänster. Den ger en trygghet och minskar risken att något faller mellan stolarna om någon av konsulterna är frånvarande av någon anledning. Vi försöker löpande utveckla märkningar och tjänster för att ha en bättre planering. Det är även väldigt bra att tjänster uppdateras automatiskt i Digital byrå när det är inställt på ”digitala tjänster”, både vid inkommet material och när arbetet är utfört.
 

Emelie Johnsson, Redovisningskonsult, numbers by lönnmo AB

 
3-konsulter-Emelie.jpgVad är den största skillnaden med att arbeta i Digital byrå och har ni arbetade innan?

– Den största fördelen är lugn och ro, att vi har koll och inte missar något. Förut var vi tvungna att ha fler muntliga gemensamma avstämningar kring varje deadline samt fler digitala verktyg för att ha koll på detaljerade deadlines och uppgifter. Vi behöver endast gå in på en kund när det faktiskt finns något att hantera. Tidigare hade vi stående uppgifter ett par gånger i veckan oavsett om det fanns något eller ej.

Vilken funktion tycker du är bäst i Digital byrå?

– Filtreringsmöjligheterna i sökningen är en av de bästa funktionerna. Vi har många uppdrag och aktiviteter på varje kund och behöver kunna filtrera ibland på kund, ibland på konsult, ibland på en speciell aktivitet som t.ex. AB-deklaration. Vi använder kommentarer/pratbubblor väldigt mycket för att notera saker som ska kommas ihåg. Det gör att vi delar mycket mer information internt än tidigare.

Vad i Digital byrå underlättar mest i samarbetet med kunder?

– Vi arbetar fortfarande med att få kunder att övergå från mail och andra fildelningsverktyg till Digital byrå, men många av kunderna börjar se fördelen av att kunna lämna in material via appen. Det som underlättar mest för oss konsulter i samarbetet med kunderna är digitala uppdrag gällande inkommande leverantörsfakturor samt betalning av dessa och uppdaterade kundreskontror.

Digital byrå håller koll på vad som ska göras och när. Hur använder du den funktionen?

– Digital byrå hjälper oss att ha koll på vad som ska göras dagligen och hjälper till att prioritera. För oss är den största vinningen att vi enklare kan samarbeta på kunduppdragen och att inte all information och kunskap om arbetsuppgifter finns hos en konsult. Det gör oss mindre personberoende och vi kan dela arbetsuppgifter. Nu skapas dessutom nya arbetsuppgifter automatiskt enligt de intervaller som är inställda, vilket effektiviserar vår vardag.
 

Jennie Blomgren, Auktoriserad redovisningskonsult, DigiFin

 
3-konsulter-Jennie.jpegVad är den största skillnaden med att arbeta i Digital byrå och har ni arbetade innan?

– Jag driver DidiFin sedan årsskiftet och vi håller just nu på att strukturera upp vårt digitala arbete internt. Vi arbetar redan digitalt med våra kunder men nu behöver vi se över den interna administrationen och tänker därmed använda flera delar av Digital byrå men inte allt. Den största skillnaden är att det har blivit mer strukturerat och enklare att hitta de olika delarna.

Vilken funktion tycker du är bäst i Digital byrå?

– Jag ser ett stort värde i uppdragshanteringen som gör det tydligt vad som är utfört och vad som kvarstår på respektive kund och vilka deadlines som är aktuella.

Vad i Digital byrå underlättar mest i samarbetet med kunder?

– Vi använder oss av meddelandefunktionen som vi verkligen gillar. Det är ett smidigt sätt att kommunicera med kunderna. Speciellt om vi har varit inne och ändrat i bokföringen så skriver vi ett meddelande om vad som blivit fel. På så vis lär sig kunden till nästa gång.

Digital byrå håller koll på vad som ska göras och när. Hur använder du den funktionen?

– Varje medarbetare har endast tillgång till de kunder som de arbetar med och kan då på ett enkelt sätt arbeta igenom alla kunderna de dagar de sitter med t.ex. registrering av leverantörsfakturor.

 

Läs mer om hur du jobbar effektivit i Digital byrå här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Fortnox + Agoy = komplett erbjudande till Sveriges...

Integrationer frigör redovisningsbyråns tid

Så jobbar du rätt i Digital byrå (guide)

“Jag jobbar inte med siffror längre. Jag jobbar me...

Coronapandemins påverkan på branschen

Våga vara säljande!