Driva Företag|20 January 2021

Ersättning till företag som drabbas av nedstängning

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under den tillfälliga nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Läs mer om regeringen förslag och vad det innebär.

Vad innebär nedstängningsstödet?

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet på grund av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Stödet är utformat på ett liknande sätt som omställningsstödet.
 

För vem är stödet?

Stödet är för företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning med stöd av pandemilagen, och tappat minst 30 procent av omsättningen.
 

Hur stor är ersättningen?

Företag ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.
 

När börjar det att gälla och hur länge gäller det?

Nedstängningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen. Stödet kan därför träda i kraft tidigast i början av april, men ska tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft, alltså till utgången av september 2021.

Observera att justeringar i utformningen kan komma att göras.

Läs mer om stödet på regeringens webbsida.

Relaterade artiklar