Driva Företag|Omvärldsspaning

Publicerad: 9 november 2020|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Regeringens insatser för att stötta företagare

Regeringen har presenterat ytterligare åtgärder, med anledning av coronaviruset, för att stötta svenskt företagande. Insatserna handlar om tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare, samt att företag kan få stöd baserat på omsättningstapp.

Stöd för omsättningstapp (omställningsstöd)

Stödet för omsättningstapp, som trädde i kraft den 22 juni, ska göra det möjligt för företag att dels tackla den akuta krisen, dels underlätta för att ställa om och anpassa verksamheten. Kraven för att ha rätt till stödet är en nettoomsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året (2019). Det lägsta stödet som kan beviljas är 5 000 kronor, och det högsta är 150 miljoner kronor. Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor som visar att uppgifterna i ansökan stämmer. Företag som har skatte- eller avgiftsskulder som lämnats till Kronofogden kan inte ta del av stödet. Inte heller företag som kan anses vara på obestånd enligt konkurslagen eller har sin hemvist i länder som OECD och EU betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt. Läs mer om förutsättningarna hos Skatteverket .

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot.

Den 19 oktober trädde en förlängning av stödet i kraft, så att det även omfattar maj samt juni och juli. För att stödet för maj 2020 ska beviljas, krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stödet ska beviljas för juni och juli 2020, krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019. För maj månad kan stödet ges med högst 75 miljoner kronor; för juni och juli kan det ges med högst 150 miljoner kronor. Läs mer om förlängningen på regeringens webbsida .

Observera att regeringen den 9 november kom med ett förslag om att omställningsstödet ska förlängs så att det också kan sökas för augusti-oktober 2020. Läs mer om förslaget .
 

Skattefrihet för fri parkering på arbetsplats

Stödet innebär en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten gäller retroaktivt från och med april och resten av året och gäller alla yrkesgrupper och i hela landet.
 

Skattefrihet för gåvor upp till 1 000 kronor

Det är även beslutat om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde av 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten gäller utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns. De nya reglerna gäller från och med juni och fram till årets slut.
 

Mer om regeringens åtgärder

På regeringens webbsida kan du läsa mer om tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda  samt om stöd baserat på omsättningstapp .

Läs mer om regeringens tidigare krispaket för småföretagare .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.