Publicerad: 12 juni 2024|Senast uppdaterad: 17 juni 2024

Ett steg närmare en pappersfri framtid

Den 1 juli 2024 slopas kravet på arkivering av papperskvitton – en fråga som Fortnox engagerat sig i eftersom tidigare regler lett till onödig administration och stora kostnader för Sveriges företag. Fortnox var med när riksdagen klubbade igenom beslutet.

– Det känns väldigt bra – den pappersfria framtiden ser allt ljusare ut, sa Lars Alm, domänexpert på Fortnox, som tillsammans med kollegorna Malin Sköld och Josef Elvby var inbjudna till riksdagshuset för bland annat möten med näringsutskottet och civilutskottet, i samband med riksdagsbeslutet 22 maj.

Enhälligt beslut

Fortnox har under lång tid och på olika sätt arbetat för att belysa frågan om arkivering av papperskvitton och leverantörsfakturor eftersom det kostar företagen både tid och pengar. I höstas startade Fortnox därför ett kvittoupprop med digitala namnunderskrifter som överlämnades till regeringen.

I januari kom beskedet från regeringen att de ville ändra lagen. 

De nya reglerna som nu är beslutade börjar gälla 1 juli och innebär att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara behöver bevaras tills dess att informationen överförs till digital form. Men lagen gäller även gammal räkenskapsinformation som tidigare har digitaliserats och Bokföringsnämnden väntas snart komma med ett uttalande om hur man ska tänka kring den arkiveringen.

Förslaget klubbades igenom helt enhälligt av riksdagen och förändringen medför enligt regeringen en besparing för företagen på cirka 4 miljarder kronor per år. 

– Det betyder mycket att politikerna lyssnar på företagarna och branschen och märker att det finns ett stort intresse för den kunskap vi får genom våra kunder, sa Lars, Josef och Malin efter riksdagsbesöket.

Engagemang i flera frågor

Kvittouppropet är ett i raden av Fortnox initiativ för att påverka politiska beslut som underlättar för Sveriges företag. Tillsammans med både myndigheter som Bolagsverket och Skatteverket, samt olika branschnätverk, jobbar Fortnox på olika sätt för att få till förändringar, både på nationell och internationell nivå. 

Ett aktuellt ämne just nu är det om enskilda firmor och organisationsnummer. Att använda sitt personnummer kan ofta ställa till det för den enskilde näringsidkaren, inte minst om man vill starta en digital brevlåda eller skicka e-fakturor. Spridning av personnummer är också ett problem om man vill leva upp till dataskyddsförordningen GDPR. 

– Enskilda firmor är viktiga för att affärsideér och entreprenörskap ska omsättas i välmående företag, därmed är det viktigt för samhället att de inte halkar efter i digitaliseringen, säger Josef. 

Krav på e-faktura

En annan fråga som Fortnox engagerat sig i, bland annat genom Nätverket för elektroniska affärer, NEA, är kravet på e-faktura även mellan företag. Något som kan komma att bli obligatoriskt inom EU. 

– Beslut om obligatorium har tagits i flera länder, såsom Danmark och Tyskland och lär komma för hela EU. Det är därför viktigt att vi verkar för att ett sådant beslut blir så bra som möjligt för alla svenska företag, säger Josef.

Inom EU diskuteras just nu även en eventuell ändring av momslagen, för att samhället ska kunna komma åt momsfiffel. Det är ytterligare en viktig fråga för Fortnox. 

– Det är en självklarhet att få till ett regelverk som främjar ett schysst företagande i hela Europa, säger Josef. 

Utveckling av digitala verktyg

Arbetet med att underlätta för svenska företag handlar även om att utveckla produkter och funktioner som möjliggör en hög grad av digitalisering och automatisering. Här samverkar Fortnox med både myndigheter, andra företag och systemleverantörer.

– Ett exempel var utvecklingen av vårt API gentemot Skatteverket, där vi skapat kundvärde genom en ny typ av integration som kopplar ihop Fortnox med skattekontot. Den integrationen var vi först i landet med, avslutar Josef.

Vad innebär denna lagändring för dig, läs "så länge ska kvitton sparas – nya regler den 1 juli 2024" ›

Fortnox Byråpartner
Allt för redovisningskonsulten

Öppna dörren till effektivare samarbeten och nya affärer. Med Fortnox får du och din redovisningsbyrå en samlad överblick över dina kunder, uppdrag och allt som behöver göras.

Prenumerera
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.