För redovisningsbyrån

Publicerad: 18 december 2023

Fora går över till månadsrapportering

Nästa år övergår Fora till månadsrapportering av de kollektivavtalade försäkringarna. För dig som är lönekonsult och jobbar i Fortnox kommer all funktionalitet du behöver för att månadsrapportera vara på plats när den nya rutinen börjar gälla.

Från och med nästa år ska lönerna för anställda som räknas som arbetare rapporteras in till Fora varje månad – inte en gång om året, som tidigare.

Bakgrunden är dels att enskilda individer ska slippa vänta på sina pensionsinbetalningar och kunna påverka avkastningen på tjänstepensionen i större utsträckning, dels att underlätta för företagen att hålla koll på sina kostnader och utgifter över året.

– Lönerapportering, fakturering och överföring av pensions-premier till de anställdas pensions-bolag blir nu en månadsrutin, berättar Sara Carlenfors Linered, affärsarkitekt på Fora.

Övergången till månadsrapportering av de kollektivavtalade försäkringarna sker i början av 2024. Alla arbetare på ett företag ska av arbetsgivaren ha tilldelats en ny uppmärkning som kopplar den anställde till rätt kollektivavtal senast den 31 mars. Samma dag ska även lönerna för januari och februari ha rapporterats in senast enligt den nya rutinen.

– Det kräver såklart viss planering för att undvika arbetstoppar. Det man kan göra redan nu är att sätta sig in i den nya uppmärkningen av arbetarna, hur man gör och kolla upp så att löneprogrammet man använder har stöd för såväl uppmärkning som månadsrapportering, berättar Sara.

Malin Sköld är produktområdeschef på Fortnox. Hon berättar att tack vare en god dialog med Fora så kommer all funktionalitet som behövs för att kunna månadsrapportera till Fora att finnas på plats när den nya rutinen väl börjar gälla.

– De kan då gå in på de anställdas personalkort och fylla i uppmärkningskoden för månadsrapporteringen som arbetaren ska vara kopplad till.

När alla är uppmärkta kan du enkelt skapa underlag för månadsrapporteringen och den fil som du sedan ska ladda upp på Foras hemsida.

Malin Sköld berättar också att det kommer att finnas hjälpavsnitt med mer detaljerade beskrivningar när allt är klart och att användarna kommer att få information när den nya funktionaliteten kring månadsrapportering kan börja användas.

Sara Carlenfors Linered avslutar:

– Foras uppdrag kräver att vi tar in löneuppgifter, vilket i sin tur gör oss beroende av arbetsgivarna och de som levererar lönesystemen. Med Fortnox har vi ett väldigt nära samarbete, som har pågått länge.

Fortnox Byråpartner
Allt för redovisningskonsulten

Öppna dörren till effektivare samarbeten och nya affärer. Med Fortnox får du och din redovisningsbyrå en samlad överblick över dina kunder, uppdrag och allt som behöver göras.

Prenumerera
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.