Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial symboliserat av ett gem Förbrukningsmaterial avser inköp till verksamheten som ska förbrukas inom kort tid. Toalettpapper, glödlampor och sopsäckar är vanliga exempel på sådana typer av inköp. Även material som är av mindre värde och som används i tillverkningsprocessen men som inte är en del av varan i sig, exempelvis lim, ses som en typ av förbrukningsmaterial.

Utöver ovan finns två huvudsakliga kriterier som måste vara uppfyllda för att ett inköp ska klassificeras som förbrukningsmaterial:

  • Livslängd 0–1 år
  • Kostnaden exklusive moms måste understiga ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2022 uppgår till 48 300 kr (47 600 kr under 2021).

Bokföringsexempel

Ditt företag köper in sopsäckar till ett värde av 300 kr genom företagets bankkort. Köpet sker på plats i butik med omgående betalning.

Konto Debet Kredit
1930 – Företagskonto 300
2641 – Debiterad ingående moms 60
5460 – Förbrukningsmaterial 240

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarie symboliserat av en dator En förbrukningsinventarie är i grunden en typ av inventarie som har en uppskattad livslängd på 1–3 år och/eller ett värde som understiger ett halvt prisbasbelopp. Exempelvis datorer, mobiltelefoner och dammsugare brukar ses som förbrukningsinventarier.

Kriterierna för en förbrukningsinventarie sammanställs enligt följande:

  • Livslängd 1–3 år
  • Kostnaden exklusive moms måste understiga ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2022 uppgår till 48 300 kr (47 600 kr under 2021).

Bokföringsexempel

Ditt företag köper in en dator värd 15 000 kr med faktura som betalsätt. Då datorn understiger ett halvt prisbasbelopp klassificeras datorn som en förbrukningsinventarie. Företaget tillämpar faktureringsmetoden.

Konto Debet Kredit
2440 – Leverantörsskulder 15000
2641 – Debiterad ingående moms 3000
5410 – Förbrukningsinventarier 12000

När datorn väl betalas krediteras 1930 Företagskonto med 2440 Leverantörsskulder som motkonto i debet.

Vad skiljer en förbrukningsinventarie mot en vanlig inventarie?

Den primära skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier är alltså föremålets livslängd. Utöver det är det viktigt att känna till den bokföringstekniska skillnaden mellan en förbrukningsinventarie och en “vanlig” inventarie, det vill säga en anläggningstillgång.

I regel ska en inventarie tas upp som en tillgång i företagets balansräkning, där kostnaderna sedan fördelas till rätt period genom avskrivningar baserat på nyttjandeperioden. En förbrukningsinventarie däremot tillåts att kostnadsföras i sin helhet direkt i resultaträkningen, utan att den bokas som en tillgång i balansräkningen. För att en inventarie ska klassificeras som en förbrukningsinventarie gäller att någon av tidigare nämnda kriterier är uppfyllda, nämligen att livslängden understiger tre år och/eller att kostnaden exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp.

Värt att poängtera är att om flera inventarier har ett naturligt samband kollar man på den totala kostnaden exklusive moms för att avgöra om det är en förbrukningsinventarie eller inte. Om ett företag exempelvis köper in kontorsstolar och skrivbord tillsammans till ett totalt värde av 50 000 kr ska dessa i regel hanteras som en vanlig inventarie snarare än flera olika förbrukningsinventarier.

Så fungerar det i Fortnox

Med Fortnox Bokföring håller du enkelt koll på både förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Tack vare ett molnbaserat system är din bokföring helt digital och du har tack vare det åtkomst till den även när du är på språng.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
4.5714285714286 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Representation – allt du behöver veta!

Viktiga datum för skatter och moms 2022

Belopp och procentsatser för 2022

Nya lagar och regler 2021

Fyra förslag för företagare ur budgetpropositionen...