Under de senaste åren har bolagsskatten sänkts och kravet på aktiekapital har blivit lägre, vilket har gjort aktiebolag som företagsform mer och mer attraktivt. Under första kvartalet 2021 var drygt hälften av alla företag som startades aktiebolag, och företagsformen ökade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020, enligt siffror från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Mot den bakgrunden ska vi titta på fyra fördelar med aktiebolag som företagsform: Begränsat ekonomiskt ansvar, möjligheten till lågbeskattad utdelning, tryggare om du ska anställa samt bättre insyn för kunden.
 

Begränsat ansvar för företagets ekonomi

Ett aktiebolag är en egen juridisk person vilket betyder att företaget kan äga tillgångar, ingå avtal och ådra sig skulder. Som ägare i ett aktiebolag har du inget personligt ansvar att betala eventuella skulder i företaget. Om företaget går omkull riskerar du bara att förlora det satsade kapitalet. En enskild firma är däremot inte en egen juridisk person, vilket innebär att företagaren är obegränsat ansvarig för firmans ekonomi – och därmed eventuella skulder. Om en enskild firma går omkull finns med andra risken att även du som privatperson försätts i personlig konkurs.

Det är också lättare att hålla isär din privatekonomi och företagets ekonomi i ett aktiebolag eftersom de redovisas i två separata deklarationer – du deklarerar dina inkomster som privatperson i Inkomstdeklaration 1, och bolagets inkomster deklareras i Inkomstdeklaration 2. I en enskild firma deklarerar du både din privatekonomi och företagets ekonomi i Inkomstdeklaration 1.

En annan aspekt av det ekonomiska ansvaret är hur mycket du känner att du vågar satsa på företaget. Att till exempel investera i utrustning som är nödvändig för din verksamhet, men som det kommer ta ett tag innan du eventuellt kan räkna hem, kan vara riskabelt när du är personligt ansvarig för ekonomin. Om du planerar att göra sådana satsningar, är det generellt säkrare att göra dem i ett aktiebolag.
 

Lågbeskattad utdelning

En av de kanske största fördelarna med aktiebolag är att du har möjlighet att plocka ut utdelning ur bolaget. Det innebär att du, utöver din månadslön, tar ut en del av verksamhetens överskott, vilken oftast sker i samband med bokslut. Fördelen med utdelning är att den beskattas lägre än den “vanliga” lönen så länge den beskattas i inkomstslaget kapital, vilket innebär en skattesats på 20 procent upp till ett visst gränsbelopp (183 700 kronor 2021 enligt förenklingsregeln i 3:12-reglerna). Utdelning utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst och kapital, beroende på hur mycket du överskrider gränsbeloppet.

Något som är viktigt att tänka på dock är att utdelning inte ligger till grund för varken pension, sjukpenning eller föräldrapenning – vilket vanlig lön gör. Vill du maximera både trygghet och pengar i plånboken är ofta en kombination mellan utdelning och lön att föredra.

Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på vid utdelning i aktiebolag
 

Om du ska anställa

Tanken på att anställa personal kan säkert kännas avlägsen för många när man startar företaget. Och det är inte lätt att veta var företaget kommer befinna sig några år framåt.

Det går att ha anställda i en enskild firma, men det innebär fasta utgifter i form av lönekostnader som du behöver vara trygg med att du kan betala över tid. Det innebär med andra ord en ökad risk för din ekonomi, och ett större ansvar gentemot de anställda, eftersom du är personligt ansvarig för ekonomin.

Om målet är att verksamheten ska kunna växa har du bäst förutsättningar för det i ett aktiebolag, och du tar på det hela taget en mindre ekonomisk risk vid anställning av personal.
 

Bättre insyn för kunden

Alla aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka in en årsredovisning (i vissa fall även revisionsberättelse) till Bolagsverket. Man skulle kunna hävda att detta är en nackdel gentemot enskild firma, som i de flesta fall bara behöver upprätta antingen ett förenklat bokslut eller ett bokslut. Men det är också en fördel: Årsredovisningen blir en offentlig handling när den inkommit till Bolagsverket. Det innebär att potentiella kunder har möjligheten att skaffa sig en bättre bild av ditt företag innan de bestämmer sig för att göra affärer med dig. Det anses också ibland mer seriöst med ett aktiebolag än en enskild firma, eftersom en enskild firma kan bedrivas som en bisyssla. Man ska med andra ord inte underskatta betydelsen av “AB” i företagsnamnet.
 

När är det läge att ombilda till aktiebolag?

När man pratar om att ombilda ett företag handlar det främst om att man går från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag. När resultatet i din enskilda firma närmar sig brytpunkten för statlig inkomstskatt finns det skattemässiga fördelar med att istället driva verksamheten i ett aktiebolag. Det kan även vara läge att ombilda till aktiebolag om du ska anställa i företaget, eller på annat sätt planerar att växla upp verksamheten.
 

Vad behöver du tänka på om du ska ombilda?

Ett byte av företagsform innebär egentligen att du startar ett aktiebolag och avvecklar din enskilda firma, förutsatt att du inte ska ha kvar någon verksamhet i den enskilda firman. Att starta ett aktiebolag kan i huvudsak göras på två sätt: antingen gör du det själv, från grunden, via Bolagsverket. Du kan också köpa ett så kallat lagerbolag, som är ett färdigregistrerat aktiebolag utan verksamhet, redo att tas över. Fördelen med lagerbolag är att det går snabbare att komma igång och du får hjälp med hela processen.

Snabbt och smidigt – läs mer om Fortnox Lagerbolag

När aktiebolaget är startat kan du köpa det som eventuellt finns i din enskilda firma i form av till exempel maskiner, inventarier och varulager. Här kan det vara bra att ta hjälp – till exempel av en redovisningskonsult – så att värderingen blir rätt.

Gör bokslut

Oavsett när på året du ombildar till aktiebolag behöver du göra ett sista bokslut i din enskilda firma. Du får föra över tillgångarna utan skattekonsekvenser genom en så kallad underprisöverlåtelse, vilken är momsfri. Om möjligheten finns är det enklare att göra en ombildning i samband med att innevarande räkenskapsår tar slut.

Här kan du läsa mer om byte av bolagsform

Spara bokföringen

Värt att tänka på är att bokföringen startar om på noll i ditt nya aktiebolag. Om du i samband med ombildningen väljer att helt avveckla den enskilda firman, måste fortfarande all bokföring sparas i minst sju år framåt.

Läs mer om vad som gäller för arkivering av bokföring
 

Smidigare ombildning med lagerbolag

Är du redo att ta steget över till aktiebolag? Då kan vi hjälpa dig på traven: När du köper ett lagerbolag av oss guidar vi dig igenom hela processen, och du kommer snabbt igång med ditt nya aktiebolag. Vi filmen förklarar vi mer om hur det går till.

 
 
Kom igång nu

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Köp lagerbolag snabbt och smidigt

Redo att startas inom 2 timmar efter köp!

Ska du starta aktiebolag? Då kan vi hjälpa dig snabbt och enkelt! Vi har nyregistrerade aktiebolag på lager.

en truck på ett lager
4 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Nya lagar och regler 2021

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...