För redovisningsbyrån

Publicerad: 15 september 2023

Kom igång med byråns hållbarhetsarbete

Hållbarhet är viktigare än någonsin för redovisningsbyråer. Det handlar både om att kunna stötta kunderna i sitt hållbarhetsarbete – och framtidssäkra den egna byrån. Oavsett hur långt ni har kommit i byråns hållbarhetsarbete, finns det några enkla saker att tänka på och göra.

Redovisningskonsulter har ett viktigt uppdrag i att stötta Sveriges företag, så att de kan vara en positiv kraft i samhället och bidra till en mer hållbar utveckling. Byråledare och beslutsfattare behöver därför skapa rätt förutsättningar för byråns medarbetare att kunna vara det där stödet.

Ett viktigt första steg är att inte betrakta hållbarhet som ytterligare en regelbörda – utan som ett effektivt sätt att skapa ännu större värde för kunderna och engagemang bland medarbetarna. 

Så kommer ni igång:

1. Gräv där ni står

Inom vilken av de tre dimensionerna – ekonomisk, ekologisk och social – har ni på byrån kommit längst? Finns det saker som redan görs i dag, som går att jobba vidare med inom ramen för en hållbarhetsagenda? Många arbetar till exempel redan aktivt med medarbetarnas välmående och schyssta arbetsvillkor. Börja då i den änden.

2. Sätt mål 

Välj ut ett eller några av de globala målen som ni vill jobba med. Bryt ner dem i delmål, anpassa dem efter er byrå och implementera dem i affärsplanen. Glöm inte bort att de ska vara mätbara för att ni ska se om ni kommer framåt. 

3. Skapa engagemang bland medarbetarna

Kommunicera målen så de blir tydliga för alla medarbetare. Utgå från ert nuläge och vart ni ska. Om alla är med på målen, strategin framåt och varför det är viktigt att prioritera det egna hållbarhetsarbetet, kommer ni att nå era mål snabbare och kunna göra större skillnad för era kunder.

Det är också betydligt enklare att rekrytera rätt kompetens med en uttalad hållbarhetsprofil.

4. Ta hjälp av experterna

Det finns många lagar och regler som styr företagens hållbarhetsarbete och de ändras över tid när det gäller vilka som omfattas, vad som ska redovisas och när. Att ta hjälp av experter för att reda ut vad som gäller och utbilda medarbetarna är ett effektivt sätt att få koll på det egna hållbarhetsarbetet – och implementera det löpande i kundernas.

5. Testa själv först

Ett bra sätt att kolla om det finns en marknad för byråns erbjudande inom hållbarhet är att testa själv. Det kan till exempel handla om att skapa hållbarhetsredovisningar till bolag som kanske inte är skyldiga att rapportera, men som vill göra det. Gör en egen hållbarhetsrapport och kolla hur det funkar.

Med Hållbarhetskollen räknar företag enkelt ut sitt klimatavtryck och får tips på hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Det gör Hållbarhetskollen till det perfekta tipset till de av dina kunder som vill kickstarta sitt hållbarhetsarbete.