Produktnyheter|9 June 2020

Koppla Swedbank till Fortnox

Att ha en helt automatisk överföring av betalningar mellan Fortnox och banken är inte bara effektivt, det ger även mer tid över och bättre kontroll. Sedan en tid tillbaka är detta möjligt för de kunder som har Swedbank. "Vi är mycket glada över att även ha en automatisk koppling med Swedbank och Sparbankerna. Det kommer underlätta mycket för våra kunder", säger Emma Psilandersköld, produktägare på Fortnox.

Att arbeta med en automatisk koppling, så kallad bankintegration, gör att både företagare och redovisningskonsulter sparar många administrativa timmar. Samtidigt minskas risken för manuella fel. Redovisningskonsulten slipper också hanteringen av bankdosor och företagaren får ett mail automatiskt när det finns betalningar att signera på banken.

– Vi är mycket glada över att även ha en automatisk koppling med Swedbank och Sparbankerna. Det kommer underlätta mycket för våra kunder, säger Emma Psilandersköld, produktägare på Fortnox.

Vad kan automatiseras i och med Fortnox koppling till Swedbank?

  • Leverantörsbetalningar skickas direkt från Fortnox till Swedbank, endast signering i internetbanken behövs.

  • De genomförda betalningarna får du automatiskt matchade mot dina leverantörsfakturor.

  • Inbetalningarna från dina kunder blir automatiskt matchade mot dina kundfakturor.

  • Till “Stäm av konto” får du automatiskt ditt kontoutdrag för avstämning.