Omvärldsrörelsen mot ökad digitalisering och automatisering innebär också allt smartare tekniska lösningar som integrationer och AI. Det ger både stora möjligheter – och en del utmaningar för branschen.
 

Minskad pappershantering och manuell hantering

I rapporten identifieras tre viktiga trender som påverkar framtiden för branschen. Den minskade pappershanteringen drivs av både konsulten och dess kund genom smarta lösningar, till exempel appar för att skicka fakturor. Det krävs mindre manuell hantering när tekniken nyttjas fullt ut. Systemen är webbaserade och arbetet delas mellan konsult och kund. En viktig del av konsultens roll blir därmed att hitta rätt systemlösningar och att utbilda kunden i att hantera dem rätt. Med mer tid åt kundkontakt, rapporter och analyser kommer konsulten i allt högre utsträckning att fungera som extern ekonomichef/controller åt kunden.
 

Yrkesrollen förändras

I samband med att både omvärld och bransch förändras, förändras också konsultens yrkesroll. Förändringarna kan bland annat innebära för konsultens del att man specialiserar sig och att man fungerar som bollplank och rådgivare – men också att man faktiskt väljer vilka kunder byrån ska ha. För att kunna ta sig an den framtida positionen har FAR identifierat ett antal egenskaper som konsulten behöver förstärka. Det är bland annat affärsmässighet, analytisk förmåga, teknisk kompetens och förmåga att hjälpa kunden med rätt systemlösningar.
 

Vidare syn på rådgivning som affär

När arbetsuppgifter automatiseras skapas utrymme för analys och rådgivning. Omställningen kan uppfattas som utmanande men om vi tittar närmare på de olika delarna ser vi att en konsult redan i dag gör mycket av det här. Några konkreta exempel på rådgivning som affär är att stötta kunden vid framtagande av budget och prognos och hjälpa till med likviditetsplanering, att ta fram kalkyler och konkurrentanalyser, och att hitta specifika nyckeltal att följa, att kunna ta fram underlag för löneväxling, och stötta i arbetet med att ta fram ekonomi- och personalhandbok. Men det kan också handla om att hjälpa kunden att digitalisera, och anpassa systemen efter kundens behov/verksamhet.

– Vi är många specialister som jobbar med de här sakerna, och vi kan dem på djupet. Vi tycker såklart att det är intressanta och roliga saker att jobba med – men vi måste ha en förståelse för att våra gemensamma kunder, företagarna, inte tycker det. De vill ägna sig åt sin kärnverksamhet och utveckla den, inte lägga tid på ekonomi och administration. De kommer alltid att välja den teknik och de lösningar som gör det smidigast och tryggast för dem att driva sin verksamhet. Där måste vi tillsammans, systemleverantörer och redovisningsbyråerna, se till att leverera det stöd som blir bäst för våra kunder, säger Camilla Skoog, försäljningschef på Fortnox.
 
Här kan du läsa FARs rapport Framtidsspaning 2020.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Fortnox + Agoy = komplett erbjudande till Sveriges...

Integrationer frigör redovisningsbyråns tid

Så jobbar du rätt i Digital byrå (guide)

“Jag jobbar inte med siffror längre. Jag jobbar me...

Coronapandemins påverkan på branschen

Våga vara säljande!