För redovisningsbyrån

Publicerad: 1 mars 2022|Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Money lever byrådrömmen

För redovisningsteamet på Money är processer nyckeln till framgång. Standardiserade processer för de vanligaste arbetsuppgifterna som de sköter löpande åt kunderna. Det låter inte så kul. Men resultatet är rena drömmen för både konsulter och byråer – nöjda kunder och en harmonisk jobbvardag där medarbetare och kunder utvecklas tillsammans.

– Det är framgång för oss. Att vi har roligt på jobbet och har tid att vara engagerade i våra kunder, säger Malin Mäntyranta, auktoriserad

redovisningskonsult och delägare i Money. Syftet med att standardisera de vanligaste arbetsprocesserna är att minimera ställtider så långt det går.

– Vi gör inte redovisningen bolag för bolag, utan har fasta dagar när vi till exempel hanterar leverantörsfakturor, betalningsuppdrag och rapportering till Skatteverket. Då gör vi det för alla våra kunder och behöver inte lägga tid på att logga in i alla system och jobba med olika saker parallellt, säger Emma Holmgren, redovisningskonsult på Money.

De som har andra behov, till exempel har stora volymer leverantörsfakturor som behöver hanteras oftare än en gång per vecka, skräddarsyr Money upplägg åt.

Digital Byrå är navet

Money har allt för byrån i Fortnox. Det viktigaste verktyget i vardagen är Digital Byrå, där det finns en lång to do-list som hela tiden uppdateras med det som behöver göras för alla kunder.

– I praktiken gör vi årsbokslut för alla våra kunder varje månad. Vi stämmer av och dokumenterar så att allt är bokfört och korrekt, ställer samman och levererar månadsboksluten så fort som möjligt påföljande månad, säger Malin.

Genom att jobba löpande med avstämningar och rapportering kan redovisningskonsulterna ligga steget före i relationen med kunderna. Det gör också att de ibland upplevs som “jobbiga” eftersom de jagar på kunderna varje vecka så att allt som ska finnas med inför månadsboksluten finns på plats.

Samtidigt är de mer som en samarbetspartner. Som kunderna kan bolla nästa steg med. Det kan vara allt från att lösa likviditetsproblem till att ta in delägare i företaget och förvärva bolag.

– Kunderna uppskattar att vi är proaktiva och att vi försöker se deras behov innan de själva gör det, säger Emma.

Den kvalitetssäkrade redovisningen innebär även en trygghet för bolagets intressenter som bla revisorer och banker.

Tid för kunderna är allt

Den största vinsten med att jobba smart stavas t i d. Den vill Money att medarbetarna lägger på kunderna. Därför jobbar man bara med fastpris, har slopat alla debiteringskrav och mäter medarbetarnas prestationer på andra sätt.

– Vi vill att våra medarbetare ska hinna dricka en kopp kaffe med kunderna utan att tänka på timmar och att ta betalt. Det gör dem till ännu bättre rådgivare, säger Malin.

Att majoriteten av Money kunder är 100% digitala är ingen slump. Det krävs för att kunna jobba som man gör. Nya kunder som vill ha hjälp med att ta sig in i den digitala världen säger de givetvis ja till. Men det blir nej till de som vill fortsätta komma med sina pärmar och påsar.

– För oss handlar det också om att våra medarbetare ska veta hur vi jobbar. Och att vi är tydliga med att vi har moderna arbetssätt har underlättat rekryteringen för oss, säger Malin.

Om Money:

  • Startade 2017

  • Kontor i Luleå och Piteå och jobbar med både redovisning och revision

  • 12 medarbetare men söker just en redovisningskonsult och en revisor

  • Har kunder från Haparanda till Mälardalen

  • Tre delägare: Malin Mäntyranta, Yvonne Hendler och Mikael Boström

Vill du också jobba mer effektivt och digitalt med dina kunder? Läs mer här!