Några efterlängtade nyheter

Nu i dagarna släpper vi en ny version med en mängd mindre förändringar i programmen, men också några större funktioner som längre efterfrågats. 

I Fortnox Bokföring kommer följande funktioner:

Egen bokslutsserie
Det finns nu möjlighet att skapa en egen verifikationsserie som kan användas som bokslutsserie. Denna serie kommer att vara undantagen från låsning, när en bokföringsperiod eller ett räkenskapsår låses. Denna serie är då fristående och kommer att lämnas öppen för att genomföra nödvändiga bokslutstransaktioner, trots att den aktuella bokföringsperioden är låst. Detta för att uppnå Bokföringsnämndens rekommendation:

”5 kap. 3 § BFL I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras.”

Kvantitetsredovisning
I Fortnox Bokföring kan du nu bokföra en ytterligare dimension, i form av kvantitetsredovisning. Kvantitetsredovisning består i möjligheten att redovisa antal i sin bokföring. Med hjälp av detta kan du i din bokföring redovisa exempelvis en förbrukning av något, såsom milersättning, elförbrukning, vattenförbrukning eller drivmedel för personbilar. Ett annat exempel skulle kunna vara att redovisa antalet anställda på ett internkonto.

Med hjälp av kvantitetsredovisning och detta sätt att antalsredovisa kan du på ett bättre sätt hantera nyckeltal för att analysera företagets siffror.

Kvantitetsredovisningen i Fortnox Bokföring finns på alla kontoklasser från 00- till 99-.

Kvantitet kan registreras på tre olika sätt:

* Manuellt på ett verifikat
* Leverantörsfaktura – via artikelregistrering
* Kundfaktura – via artikelkoppling på försäljningskontot

 

I Fortnox Fakturering och Offert & Order kommer denna nyhet:

Etiketter
Nu kan du skapa etiketter för att kunna märka dina order, offerter och kundfakturor. Användningsområdet för etiketter kan till exempel vara att särskilja att vissa offerter, ordrar eller kundfakturor hör ihop med kampanjer, försäljning i butik eller storkunder. Det ges också möjlighet att söka efter specifika etiketter via den utökade sökningen i Fortnox Fakturering.

Exempel:

etiketter

 

 

Du är välkommen att läsa mer om de nyheter och förändringar som kommer i den senaste versionen, i versionsdokumentet i Fortnox Användarstöd.

Följ oss för fler nyheter och tips

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
© 2019 FORTNOX AB