Nedstängningsstödet ska även omfatta lönekostnader

Regeringens nedstängningsstöd ska förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. På så sätt kommer även lönekostnader att räknas som en fast kostnad och därmed omfattas av stödet.

Med ändringen kan företag få ersättning för upp till 100 procent av lönekostnaderna vid en eventuell nedstängning. Vid korttidspermittering täcker staten 75 procent av kostnaden och arbetstidsminskningen är maximalt 80 procent. Lönekostnader som kompenseras med stöd för korttidsarbete kommer inte omfattas.

Nedstängningsstödet, som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen, innebär att företag ska kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, beroende på hur mycket omsättning företaget tappar. Takbeloppet är 75 miljoner kronor per månad.

Nedstängningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen.

Läs mer om ersättningen av lönekostnader i nedstängningsstödet.
 

Förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ska omfatta fler

Regeringen har tidigare meddelat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till och med april 2021. I samband med förlängningen ska även de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, det vill säga 2019, kunna ta del av det förlängda omsättningsstödet. Arbetslöshetsersättningen kommer att beaktas vid beräkning av omsättningsstödets storlek.

För stödperioden augusti-oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioder från och med november-december 2020 och framåt är motsvarande nivå 30 procent.

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti-oktober 2020. Från och med stödperioden november-december 2020 sänks omsättningskravet till 180 000 kronor, för att just fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet.

Utformningen av bestämmelserna kommer att framgå av de förordningar som reglerar de förlängda omsättningsstöden och som regeringen avser att besluta om så snart som möjligt efter det att riksdagen fattat nödvändiga beslut.

Läs mer om det förlängda omsättningsstödet och omfattningen av de som har fått arbetslöshetsersättning och de som varit föräldralediga eller sjukskrivna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Nya lagar och regler 2021

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...