Publicerad: 21 maj 2024

Nyheter! Stöd för representation och utländsk valuta i Fortnox Kvitto & Utlägg

Just nu händer det mycket i Fortnox Kvitto & Utlägg och Fortnox Resa som ger både företag och byråer ett smidigare företagsliv.

Att digitalisera och automatisera hanteringen av kundernas kvitton och utlägg sparar massor av tid – för såväl byrån som företagen. 

Många nyheter

Just nu händer det mycket i Fortnox kopplat till just utläggshantering. Nytt för i år är stöd för representation i Kvitto & Utlägg. Det är en efterlängtad funktion då representation är ett av de vanligaste kvittona i den löpande hanteringen. En annan nyhet är stöd för att tolka kvitton i utländsk valuta, omvandla beloppet och bokföra det i svenska kronor. Aktuella valutakurser hämtas då direkt från Riksbanken för det datum som kvittot utfärdats på.

Löpande rapportering

I Kvitto & Utlägg och Resa kan anställda rapportera in både kvitton, utlägg och tjänsteresor löpande i Fortnox App.

– Det ska vara enkelt att rapportera direkt och inte vänta till slutet av månaden och skicka in en månadsrapport. På så sätt kommer vi närmare realtidsbokföring, vilket ger både byrån och företagaren bättre koll på sin ekonomi, säger Johanna Wallentin, Product Manager på Fortnox.

Eftersom alla regelverk och beloppsgränser i Kvitto & Utlägg och Resa uppdateras automatiskt är det inte heller något företag eller byråer behöver tänka på. Traktamenten, måltidsavdrag och milersättning räknas också ut i enlighet med Skatteverkets regler och dras av – helt automatiskt.

– Vi vill automatisera så mycket som möjligt av deras viktigaste arbetsprocesser med smarta funktioner och genom att koppla ihop dem med varandra, säger Johanna Wallentin.

Därför gör Kvitto & Utlägg och Resa störst skillnad när de används tillsammans med Fortnox Lön och numera Fortnox Företagskort. Då får man en utläggshantering med full koll på vem som köper vad och när och en bokföring som alltid är up to date. 

Under året implementeras attest av företagsköp, privata utlägg och resor i Fortnox Personalattest, där byråer och företag kan bygga upp attestgrupper efter sina unika behov. 

– Det är också en efterlängtad funktion som kommer att ge ett smidigare företagsliv, avslutar Johanna Wallentin.

—------------------------------------------------------------------

FAKTA: Detta är Fortnox Kvitto & Utlägg

* Fota kvittot – datum, summa och moms fylls i automatiskt

* Stöd för digitala kvitton 

* Företagsköp hamnar direkt i bokföringen

* Privata utlägg blir till löneunderlag för användare av Fortnox Lön

—---------------------------------------------------------------------

FAKTA: Detta är Fortnox Resa

* Automatisk beräkning av traktamenten, måltidsavdrag och milersättningar

* Oavsett inrikes eller utrikes resor håller vi koll på aktuella traktamenten och regler

* Reseersättning skickas automatiskt till Fortnox Lön = allt förberett inför lönekörningen

Fortnox Byråpartner
Allt för redovisningskonsulten

Öppna dörren till effektivare samarbeten och nya affärer. Med Fortnox får du och din redovisningsbyrå en samlad överblick över dina kunder, uppdrag och allt som behöver göras.

Prenumerera
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.