Omvärldsspaning

Publicerad: 9 november 2020|Senast uppdaterad: 30 maj 2024

Regeringen föreslår att flera corona-åtgärder förlängs

Under året har regeringen presenterat en rad åtgärder som syftat till att stötta företagare i den pågående coronapandemin. Nu föreslås en förlängning av ett flertal av åtgärderna. Det handlar bland annat om korttidspermittering (korttidsarbete), anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Omställningsstöd återinförs (uppdaterad i januari 2022)

Omställningsstödet har förlängts och förstärkts vid flera tillfällen och kunnat användas för perioder mellan mars 2020 till och med september 2021. Regeringen föreslog i december 2021 en utökning av det ordinarie omställningsstödet för perioder mellan december 2021 och mars 2022.

Avsikten är att stödet ska aktiveras för december 2021, och att regeringen kommer återkomma med besked i ett senare skede om det blir aktuellt att förlänga stödet även för januari, februari och mars 2022.

Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Läs regeringens pressmeddelande från december 2021 .

Läs mer om omställningsstöd på Skatteverket .

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare återinförs (uppdaterad januari 2022)

Regeringen har tidigare meddelat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängdes till och med september 2021. Regeringen föreslog i december 2021 att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare återinförs för december 2021 samt januari och februari 2022, och att beredskap för att förlänga stödet ytterligare finns om det skulle behövas.

Stödet ska utformas på liknande sätt som tidigare, vilket du kan läsa mer om här: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare .

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering  (även kallat korttidsarbete) kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Enligt det nya förslaget ska den tidsgränsen tillfälligt tas bort fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.
 

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar (uppdaterad januari 2022)

I mars 2020 infördes möjligheten för företag att få anstånd med skatteinbetalningar  (till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms) i ett år.

Regeringen har föreslagit att förlänga anståndstiden för tillfälliga anstånd med anledning av pandemin, med ytterligare som längst 15 månader. Förändringen föreslås träda i kraft den 7 mars 2022. Regeringen har även föreslagit att utöka och utvidga möjligheten med ytterligare anståndsperioder och utöka antalet valbara anståndsperioder.
 

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen föreslår att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. I juni 2020 beslutade regeringen även om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Förslagen kommer i början av 2021 att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.