Omvärldsspaning|24 februari 2023

Regeringens förslag om elstöd för företag

Den 20 februari skickade regeringen ut ett förslag om att stötta företag i energikrisen. Målet är att företag som verkar inom södra Sverige ska ersättas för de höga elpriserna. Godkänner EU-kommissionen förslaget har företag i elområde 3 och 4 möjlighet att ansöka om elstöd hos Skatteverket från och med den 30 maj 2023.

Krav för att få elstöd

Enligt regeringens förslag ska elstödet delas ut till företag som haft ett elavtal i elområde 3 eller 4 under den 17 november 2022. Förutsättningarna för att få elstöd är att företagen inte har vissa typer av skulder eller indrivningar hos kronofogden. Däremot har du som företagare möjlighet att innan beslutet godkänns betala av företagets skulder och är då fri att kunna ta del av elstödet. 

Hur mycket får mitt företag i elstöd?

I södra Sverige förbrukas mer el än det produceras och elpriserna är generellt högre än i norra Sverige. Regeringen har därför som mål att företag i södra Sverige (elområde 3 och 4) ska ersättas för de höga elpriserna. Elstödets storlek kommer baseras på företagets elförbrukning under perioden oktober 2021 fram till september 2022. Det maximala beloppet ett företag kan få i stöttning är 20 miljoner kronor. 

Elstödet finansieras av mellanskillnaden där elpriset i ett elområde är lägre än i området elen överförs till – de så kallade flaskhalsintäkterna. Enligt Svenska kraftnäts beräkningar handlar det om cirka 29 miljarder kronor som ska betalas ut i elstöd.

Elstöd för företag i elområde 3

Regeringens förslag är att ett företag i elområde 3 ska få 50 öre per förbrukad kilowattimme. Det betyder att om ditt företag ligger i något av följande län: Stockholm, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Gotland, Örebro, Värmland, Östergötland eller i delar av Hallands län, Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län – kan företaget ansöka om elstöd. 

Elstöd för företag i elområde 4

För alla företag som verkar i elområde 4 har regeringen lagt fram ett förslag på 79 öre per förbrukad kilowattimme. För att ansöka om elstöd inom elområde 4 ska företaget verka inom något av följande län: Skåne, Blekinge, Kronoberg eller i delar av Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län.

Ansökan om elstöd för företag

Ambitionen är att utbetalningen ska ske snabbt, smidigt och i nära anslutning till ansökan. Regeringen har därför gett som förslag att elstödet ska betalas ut via företagets skattekonto. 

Den preliminära ansökningsperioden för elstödet öppnas den 30 maj, och pågår till den 25 september 2023. Ansökan skickas in via e-tjänst hos Skatteverket

Läs mer om elstöd för företag på regeringens webbsida.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.