Texten uppdateras löpande.
 

Slopad karens

Karensavdraget slopas från och med den 11 mars 2020 fram till årets slut. Du som företagare kommer kunna ansöka om ersättningen retroaktivt. Information om hur du ansöker finns hos Försäkringskassan.

Karensavdrag hanteras som vanligt i Fortnox Lön. Läs mer om det slopade karensavdraget på Försäkringskassan.

Den 7 maj presenterade regeringen ett förslag om att förlänga ersättningen i fyra månader, fram till den 30 september.
 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från den 1 april till och med den 31 maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra karensavdrag.

För att få ersättning för sjuklönekostnaden rapporterar du in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket via arbetsgivardeklarationen, och du ersätts sedan genom ditt skattekonto.

Läs mer om sjuklöneansvaret på Försäkringskassan.

Den 7 maj presenterade regeringen ett förslag om en förlängning av sjuklöneansvaret. Förlängningen omfattar juni och juli (enligt den utformning som gällt under april och maj). Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader.

Även den schabloniserade sjukpenningen för egenföretagare som är sjuka föreslås förlängas från den 31 maj till 30 september.
 

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt. Detta innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Detta gäller från och med den 13 mars 2020 fram till årets slut.

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.

Den 7 maj presenterade regeringen ett förslag om en förlängning av det slopade kravet på läkarintyg i fyra månader, fram till den 30 september 2020.
 

Korttidsarbete för dig som har anställda i företaget

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering), som gäller från och med den 16 mars till och med den 31 december 2020, innebär att dina lönekostnader (i egenskap av arbetsgivare) kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det innebär till exempel att en anställd kan gå ned i 40 procents arbetstid men behålla 96 procent av lönen. Upplägget liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Syftet med insatsen är att rädda svenska jobb, genom att avlasta företagens lönekostnader.

Som företagare kan du förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Saknar företaget kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Du hittar mer information om förutsättningarna och hur du söker på Tillväxtverkets sida om korttidsarbete.

Läs mer om hur du hanterar korttidsarbete i Fortnox Lön.
 

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna började gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Om du som företagare har betalat in skatt på ditt skattekonto under perioden januari till mars, kan skatten återbetalas från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Ditt företag ska fortsätta att skicka in sina deklarationer till Skatteverket som vanligt. För mer information om anstånd, kontakta Skatteverket. Skatteverket har även en sida med samlad information för företag med anledning av coronaviruset.

Läs mer om regeringens krispaket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

4.7619047619048 21 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Tips inför det nya löneåret 2020

Allt du behöver veta om semester och semesterplane...

9 tips som kan få småföretag att växa

Nya lagar och regler 2020

Anställa sommarjobbare? Tänk på det här!

Marknadsföring du bör satsa på 2019