Publicerad: 26 juni 2024

Så förenklar Eztablisher arbetsmiljöarbetet under spännande tillväxtfas

Som småföretagare är man ofta mer sårbar inför sjukdom och sjukfrånvaro. Och det är sällan ekonomiskt försvarbart för mindre bolag att köpa in systemstöd för företagshälsa. Men med Fortnox nya integration MedHelp har Eztablisher skapat ett enkelt och framför allt billigt alternativ för att hantera sjukfrånvaro, rehabilitering och hälsofrågor på arbetsplatsen – i enlighet med arbetsmiljölagen.

Eztablisher är en snabbt växande byrå som hjälper företag att få in nya kunder bland annat genom att boka säljmöten. Under de senaste årens lågkonjunktur har Eztablisher haft medvind då många företag valt att fokusera på ett mer traditionellt och “hands on” säljarbete. Med stor efterfrågan har tempot på bolaget blivit högt och Jonatan Bolin, Operativ chef på Establisher, ser ett behov av att få en bättre överblick över sina anställda.

-Vi har inte haft så stora problem med långtidssjukfrånvaro, däremot har vi tampats med sjukfrånvaro under kortare tider. Och nu när vi ska anställa fler vill vi ha ett bättre system. Då kommer vi kunna säkerställa att vi hanterar hälsofrågor på ett säkert sätt och givetvis enligt regelverk för arbetsmiljö, berättar Jonatan Bolin.

Kontroll på sjukfrånvaron

MedHelp är en hälsoplattform som ger en smidig, säker och databaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor och noterar så fort tidiga signaler på ohälsa uppvisas. Detta gör att Eztablisher kan jobba förebyggande och minskar frånvaron under längre perioder. 

-Att jobba som säljare kan bli stressigt, det är en intensiv miljö och kan vara psykiskt påfrestande. Just nu befinner vi oss i en fas där vi skalar upp vår verksamhet, och kommer så småningom bli fler anställda. Med ett chefsstöd på plats känner jag mig trygg, man vet ju aldrig ifall någon skulle bli långtidssjuk och är i behov av rehabilitering, fortsätter Jonatan.

Korttidsfrånvaron har påverkat Eztablishers förmåga att nå försäljningsmål, vilket i sin tur har resulterat i överanställning för att täcka upp för frånvaron. Med överanställningen har även övriga tjänster inom bolaget så som administration och rekrytering fått högre belastning. 

-Med Fortnox integration till MedHelp hoppas vi på att kunna jobba mer datadrivet med sjukfrånvaro, bland annat genom att urskilja om det finns skillnader mellan olika personalgrupper och då även agera därefter. På längre sikt kan detta ha en positiv effekt på korttidsfrånvaron. Utöver detta kommer plattformen också att underlätta vid överlämningar då allt finns sparat i verktyget. På så sätt säkerställer vi också att allt sker enligt GDPR, berättar Jonatan och fortsätter, hela implementeringen av MedHelp har varit enkel. Med endast ett par klick var allt på plats och vi kunde börja använda kopplingen i vårt arbete.

Få kontroll på och sänk sjukfrånvaron på ditt företag

Integrationen till Fortnox möjliggör automatisk löpande synkronisering av data för sjukfrånvaro. Vilket underlättar hela sjukfrånvaroprocessen. Från förebyggande insatser, till stöd genom hela rehabiliteringen.

Läs mer om hur du kan sänka sjukfrånvaron och enkelt identifiera risker för långtidsfrånvaro här.