Vad är soliditet?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Soliditeten används främst för att analysera ett företags långsiktiga betalningsförmåga, där en högre procentuell soliditet tyder på en bättre förmåga att själv kunna finansiera verksamheten på sikt utan att behöva ta in externa finansiella medel.

Soliditet formel – så här räknar du!

Soliditeten beräknas genom att dividera företagets egna kapital med de totala tillgångarna, siffror du hittar i företagets balansräkning. Vanligtvis används det justerade egna kapitalet vid beräkning av soliditeten. Att det egna kapitalet är justerat innebär att hänsyn tas till eventuella obeskattade reserver, det vill säga vinster som företaget ännu inte betalat skatt på. Beräkningen av soliditet sker således i två olika steg: först det justerade egna kapitalet, sedan soliditeten i sig.

Soliditet formel

 • Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesats) * obeskattade reserver)

När du fått fram det justerade egna kapitalet stoppar du in det i formeln för soliditet enligt nedan.

 • Soliditet i % = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Räkneexempel

 • Ditt företags egna kapital för en given tidpunkt uppgår till 100 000 kr. Vid samma tidpunkt har företaget en bokförd obeskattad reserv om 10 000 kr. Aktuell skattesats för juridiska personer uppgår till 21,4%. Notera att skattesatsen kan komma att ändras från år till år.
 • Enligt formeln ovan räknas justerat eget kapital ut till 100 000 + ((1 – 0,214) * 10 000 = 107 860 kr.
 • Vid tidpunkten har företaget ett totalt kapital på 250 000 kr. Det justerade egna kapitalet som precis räknats ut divideras med det totala kapitalet enligt formeln för soliditet. Soliditeten för företaget blir således 107 860 / 250 000 = 43,15%.

Vad är en bra soliditet?

Det finns egentligen ingen generell gräns eller tumregel för vad som är en bra soliditet, utan det är flera olika aspekter som behöver vägas in. För att kunna analysera ett företags soliditet på ett rättvist sätt krävs att man bland annat tar hänsyn till branschtillhörighet och vilken situation bolaget befinner sig i. Hos SCB går det att se och jämföra soliditeten mellan olika branscher.

Hög soliditet

Ett vanligt exempel på företag som i regel brukar ha en hög soliditet är konsultföretag. I och med att de erbjuder tjänster som kärnprodukt är de inte särskilt beroende av investeringar och följaktligen inte beroende av att låna pengar vilket är positivt för soliditeten.

Det är inte heller ovanligt att väletablerade och stabila bolag har en relativt hög soliditet. Generellt sett har sådana typer av företag nått en viss mognad där de inte längre är lika beroende av lånade likvida medel för att verksamheten ska fortlöpa och utvecklas.

Låg soliditet

Företag inom exempelvis fastighetsbranschen har ofta en lägre soliditet. Detta förklaras av att de är beroende av och tjänar pengar på att hela tiden investera i nya fastigheter, vilket gör att skuldsättningsgraden många gånger är högre i denna typ av bolag. Även hotell- och detaljhandelsbranschen ses i regel som branscher med något lägre soliditet.

Vidare är det inte ovanligt att växande företag som befinner sig i en expansiv fas har en lägre soliditet i och med behovet av att låna pengar för att kunna göra investeringar och på så sätt utveckla verksamheten. En låg soliditet behöver alltså nödvändigtvis inte vara lika med något negativt, då en lyckad investering idag kan leda till en bättre betalningsförmåga på längre sikt.

En hög soliditet är dock i regel att föredra framför en låg sådan. Högre soliditet innebär trots allt att företagets långsiktiga betalningsförmåga är bättre, vilket gör att man till exempel lättare klarar av att betala sina skulder och ekonomiska åtaganden under tuffare perioder. Företag med låg soliditet kan även ha svårt att få ett banklån beviljat.

Vilka faktorer påverkar soliditeten i praktiken?

Vad ökar soliditet?

I grunden finns tre olika sätt för ett företag att öka sin soliditet.

 1. Företaget genererar vinst som behålls inom företaget.
 2. Genom amortering av företagets lån och skulder.
 3. Kapital tillsätts från ägarna. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom ett aktieägartillskott där ägarna tillskjuter mer pengar till företaget. Ett annat alternativ är att genomföra en så kallad nyemission, vilket innebär att bolaget utfärdar nya aktier för att få in mer kapital till företaget.

Vad minskar soliditet?

På motsvarande sätt finns det tre huvudsakliga sätt för ett företag att minska sin soliditet.

 1. Företaget går med förlust.
 2. Företaget delar ut pengar genom t.ex. en aktieutdelning.
 3. Företaget ökar sina skulder vilket exempelvis kan ske genom nya banklån. Ökar skulderna snabbare än det egna kapitalet minskar soliditeten.

Visste du att…

Med hjälp av Fortnox bokföringsprogram sköter du din bokföring helt digitalt. På så sätt kan du enkelt hålla koll på hur ditt företagets soliditet och andra viktiga nyckeltal ser ut i realtid, så länge du har en uppkoppling. Smart va?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Enkelt bokföringsprogram online!

Kom igång med Sveriges mest använda molnbaserade ekonomisystem.

Med Fortnox Bokföring blir det svåra enkelt. Tack vare smarta och automatiserade lösningar behöver du inte vara expert på bokföring för att driva företag.

Testa nu – 30 dagars öppet köp.

Illustrerad bild av Fortnox bokföringsprogram
4.5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Så gör du bokslut och årsredovisning (steg för ste...

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...

Allt du behöver veta om momsdeklaration

Representation – allt du behöver veta!

Våra bästa tips för en lyckad inventering (guide)...

Välja bokföringsprogram – att tänka på!