Vad är täckningsbidrag (TB)?

Täckningsbidrag (TB) är ett nyckeltal som visar hur en viss produkt bidrar till att täcka de kostnader som är gemensamma för alla produkter som ett företag producerar. De produkter som har högst täckningsbidrag är också de som – i regel – ger störst vinst.

Då används täckningsbidrag

Täckningsbidrag kan användas som underlag vid bidragskalkylering när ett företag ska fatta beslut om vilka produkter som ska produceras, utifrån vad som är mest lönsamt för företaget. I en bidragskalkyl utgör täckningsbidraget skillnaden mellan produktens särintäkt och särkostnad. Särintäkter respektive särkostnader är intäkter och kostnader som inte skulle ha uppstått om produkten inte hade producerats.
 

Vad är totalt täckningsbidrag (TTB)?

Totalt täckningsbidrag (TTB) syftar till en grupp av produkter, till exempel företagets samtliga produkter.

Då används totalt täckningsbidrag

Totalt täckningsbidrag används för att ta reda på hur en viss produkt (ett täckningsbidrag) bidrar till att täcka företagets samkostnader. Samkostnader är, till skillnad från särkostnader, kostnader som är oberoende av vilka produkter som produceras, till exempel hyra av lokaler.
 

Vad är täckningsgrad (TG)?

När täckningsbidrag beräknas är det vanligt att även beräkna täckningsgrad (TG), som anges i procent. Täckningsgraden anger den procentuella delen av produktens pris (särintäkten) som avser täckningsbidrag.

Då används täckningsgrad

Täckningsgrad kan användas för hela företaget, eller för att jämföra de olika täckningsbidragen. I och med att täckningsgraden ger en procentsats, blir det enklare att jämföra hur olika produkter bidrar till att täcka kostnaderna.
 

Så beräknar du täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag och täckningsgrad

Täckningsbidraget (TB) för en produkt kan räknas ut på följande två sätt:

  • Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt – Rörlig kostnad
  • Täckningsbidrag = Särintäkt – Särkostnad

 
En vågskål som står och vägerDet totala täckningsbidraget (TTB) kan räknas ut på följande två sätt:

  • Totalt täckningsbidrag = Totala särintäkter – Totala särkostnader
  • Totalt täckningsbidrag = Täckningsbidrag x Försäljningsvolym

 
Täckningsgraden (TG) räknas ut på följande sätt:

  • Täckningsgraden = Täckningsbidraget / Försäljningspris x 100

 

Exempel

En av dina produkter har ett försäljningspris (ut till kund) på 300 kronor/styck. Den rörliga kostnaden per produkt är 225 kronor/styck. Du har under föregående år sålt totalt 2 000 sådana produkter.

  • Täckningsbidrag = 300 – 225 = 75 kronor (vad du tjänar per produkt)
  • Totalt täckningsbidrag = (300 x 2 000) – (225 x 2 000) = 600 000 – 450 000 = 150 000 kronor
  • Täckningsgrad = 75 / 300 x 100 = 25 procent

 
När du fakturerar med Fortnox kan du ange inpris på dina artiklar – då räknar programmet automatiskt ut hur stort täckningsbidrag, och vilken täckningsgrad, varje artikel har. Läs mer om Fortnox Fakturering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Enkelt bokföringsprogram online!

Kom igång med Sveriges mest använda molnbaserade ekonomisystem.

Med Fortnox Bokföring blir det svåra enkelt. Tack vare smarta och automatiserade lösningar behöver du inte vara expert på bokföring för att driva företag.

Testa nu – 30 dagars öppet köp.

Illustrerad bild av Fortnox bokföringsprogram
3.75 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Representation – allt du behöver veta!

Viktiga datum för skatter och moms 2022

Nya lagar och regler 2021

Gåvor till anställda – detta ska du tänka på!...

Belopp och procentsatser för 2022