Lön|17 december 2021|Uppdaterad: 13 december 2022

Tips inför det nya löneåret 2023

Om du har anställda i ditt bolag börjar det bli dags att förbereda inför det nya löneåret 2023. Det finns en hel del saker du behöver tänka på och uppgifter som du behöver lämna in. För att du ska slippa oroa dig för att missa något viktigt moment, har vi sammanställt en checklista på vad som behöver göras och rapporteras.

Checklista: Att göra inför nytt löneår

Avsluta lönekörningar för 2022

Börja med att se till att alla löner för 2022 är utbetalda och avslutade.

Skapa nytt år i löneprogrammet

Använder du Fortnox behöver du skapa upp ett nytt löneår i ditt löneprogram. Detta för att du ska kunna betala ut lön till dina anställda för år 2023. När löneåret är skapat kan du kontrollera att löneperioderna är korrekta inför utbetalningarna under 2023, vilket du gör under Inställningar – Lön – Löneperioder i Fortnox.

Läs in FOS-svar

Har du skickat in en FOS-förfrågan till Skatteverket (se Fråga om skatteavdrag) och fått svar är det dags att läsa in dem nu. Se till att allt för löneår 2022 är klart innan de läses in. Tänk också på att detta måste göras innan du skapar första löneutbetalningen för 2023.

Uppdatera bilförmånsvärdet

Bilförmånens värde bygger på schablonvärden från Skatteverket. Inför året 2023 behöver du därför se över så att förmånsvärdet stämmer.

Skapa januarilönen för 2023

När ovan punkter är gjorda är det dags att göra i ordning årets första lönebesked för 2023. Normalt lämnas reseräkningar för gjorda tjänsteresor i efterskott. Det kan innebära att reseräkningar för resor under december betalas ut i januari året därpå. Skulle de skattefria beloppen för traktamenten och bilersättning ändras mellan åren, är det det belopp som gäller för det år då resan genomfördes som ska betalas ut. Detsamma gäller exempelvis OB-tillägg.

Skapa semesterårsavslut (kalenderår)

Har du ett semesterårsavslut enligt kalenderår (januari-december) är det dags att göra ett semesterårsavslut. Tänk på att alla avvikelser som t.ex. semesteruttag, tjänstledighet eller annat som påverkar semesteråret finns registrerat i ditt löneprogram innan du gör ett semesterårsavslut.

Checklista: Att rapportera inför nytt löneår

Rapportera uppgifter till Fora

Fora administrerar vissa kollektivavtalade försäkringar. På Foras hemsida rapporteras både slutliga löner för föregående år och preliminära löner för innevarande år. Uppgifterna kan lämnas in fr.o.m 2 januari t.o.m 31 januari 2023.

Ta ut semesterskuldlista för 2022

Har du ett bokslutsår som sträcker sig t.o.m 2022-12-31 bör du ta ut en semesterskuldlista per 2022-12-31 för de anställda i ditt företag, till bokslutet. Fortnox-användare? Se här hur du går tillväga.

Rapportera in arbetsgivardeklaration (AGI) på individnivå som vanligt

Vad gäller inlämning av AGI skiljer sig ingenting mot den vanliga månatliga rapporteringen. Just vid årsskiftet är det dock mycket annat lönerelaterat att tänka på, varpå en påminnelse kan vara på sin plats. Sedan inkomståret 2019 redovisas inga kontrolluppgifter (KU10) vid årsskiftet.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.