Fakturering|Driva Företag

Publicerad: 30 maj 2024|Senast uppdaterad: 4 juni 2024

Uppemot var femte krona betalas sent till företagare: "Kostar mycket mer än pengar”

Utdragna eller sena betalningar är vardag för svenska företag, och problemet förekommer mest inom bygg- och handelsbranschen. Det visar en omfattande analys genomförd av Fortnox. Vad har detta för konsekvenser för företagare? Och vad kan du som företagare göra för att undvika långa betaltider?

Företagare drivs av att forma sitt eget öde. Men det finns en sak de inte kan kontrollera, som har jobbiga effekter på verksamheten: kundens betalningsbeteende.

Färsk data från Fortnox visar att sena betalningar är ett utbrett problem. En av sex fakturor (17 procent) utfärdade av små- och medelstora (SME-företag) inom Sverige under 2023 betalades för sent – eller inte alls. De tiotals miljoner fakturor vi analyserade ställdes ut av företag som använder Fortnox, både till svenska företag och konsumenter.*

Vi räknade fakturor som inkommit senast sju dagar efter förfallodatum som betalda i tid. Det ska påpekas att statistiken inte inkluderade fakturor som skickas till utlandet, det vill säga export.

Långa betaltider påverkar givetvis hur SME-företagen, Sveriges ekonomiska ryggrad, mår och presterar. Att växa och investera blir svårare. Företag måste spendera upp emot 10 timmar i veckan på att påminna kunder kring betalningar, vilket tar bort fokus.

– Utdragna betalningar kostar företagare mycket mer än pengar – man tvingas att ödsla tid och energi på att stressa, jaga kunder och stuva om tillväxtplaner. Hela syftet med att driva företag är ju att verkställa en vision och växa. Långa betaltider blir ett stort hinder för många verksamheter. Så ska det inte få vara, säger Michael Hansen, chef för affärsområdet Pengar inom Fortnox.

Bygg och Handel värst utsatta (i både Sverige och Europa)

När man ser till andelen pengar som inte betalas i tid (inte antalet fakturor), är det två branscher som sticker ut. Byggbranschen fick bara in 78,5 procent av det monetära värdet på sina fakturor i tid 2023, enligt vår data. Handel är något bättre med 80 procent. Med andra ord, var femte krona betalas in sent till företag i dessa branscher.

Detta stämmer väl överens med EU-kommisionens statistik kring sena betalningar (2023), där just bygg och handel har störst andel sena betalningar. Ofta handlar problemet om långa värdekedjor som sätter press på underleverantörer.

Genomsnittet för övriga branscher låg på omkring 83–84 procent.

Företagare tvingas agera bank åt storbolag

Merparten av fakturorna betalas förvisso i tid, enligt Fortnox data. Men orimligt långa betalningsvillkor på upp emot 100 dagar är också problematiskt. Storföretag använder inte sällan maktposition gentemot sina mindre leverantörer, genom att tvinga dem att acceptera längre betalningsvillkor än vad de är bekväma med.

Även små störningar i likviditeten hämmar mindre företagens framfart. Det ska också påpekas att situationen är komplex. En dålig betalningskultur inom ett land eller en bransch ökar sannolikheten för att samma företag som drabbas av långa betaltider blir mer benäget att själva dra ut på sina egna betalningar. En ond cirkel, med andra ord.

Var fjärde konkurs inom EU beror på sena betalningar, enligt EU-kommissionens statistik (2023). Vanligare konsekvenser för företagare är sämre produktivitet, förmåga att anställa och investera samt försämrat välmående bland entreprenörer som en följd av kroniska likviditetsproblem. Ett problem som riskerar öka under skakiga tider.

– Likviditeten hos företag lider av att pengar är bundna i kundfakturor. Över tid får det här en hämmande effekt på företagens förmåga att utvecklas. Det rådande ekonomiska läget pressar många sektorer hårt, vilket ställer ökade krav på entreprenörer att försöka få betalt snabbare för att stärka upp likviditeten, säger Michael Hansen.

Fyra tips för att få betalt snabbare:

  1. Var proaktiv - Försök få kunden att betala med autogiro; var snabb med påminnelser; korta faktureringstiden om möjligt.

  2. Delfakturera större uppdrag - Vänta inte till slutleverans för att ta betalt

  3. Automatisera processer - Skicka fakturor digitalt via ditt affärssystem

  4. Fakturafinansiering - Sälj eller belåna kundfakturor och stärk kassan direkt

*Över 100 miljoner fakturor som skapats i Fortnox analyserades. Majoriteten av företagen verkar inom Bygg, Tillverkning, Handel, IT, Konsultverksamhet eller Administration.

B2BB2CBåda
Andel fakturor som betalas inom 7 dagar efter förfallodatum86%75%83%
Andel fakturor som betalas inom 30 dagar efter förfallodatum94%90%93%