Publicerad: 9 februari 2022|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Vilken löneform passar dina anställda?

pojke vid ett skrivbord kastar sedlar i luften
Den 25:e varje månad är en speciell dag för många i Sverige, för då kommer lönen. Men för att dina anställda ska kunna få sina pengar, behöver du bestämma löneform. Det är något av det första du måste göra när du anställer. Vi berättar vilka löneformer som finns och när de passar.

Det finns några olika typer av löneformer – den typ av ersättning som den anställde får för sitt arbete. De vanligaste formerna är månadslön och timlön, men det finns även resultatbaserad lön. Utöver detta kan olika typer av ersättningar tillkomma, exempelvis övertidsersättning.

Viktigt att tänka på, inför beslutet av löneform för dina anställda, är om du är ansluten till ett kollektiv- eller hängavtal. Då kan det finnas vissa bestämmelser som du måste ta hänsyn till. Det kan exempelvis vara butiksavtalet som kräver att en heltidsanställd ska ha månadslön.

 

Månadslön

På tal om månadslön, så är det den vanligaste löneformen för anställda. Lönen är fast och betalas ut en gång i månaden, oftast vid samma datum. Vilket datum lönen betalas ut beror på företaget, men de flesta i Sverige får sin lön den 25:e varje månad. Månadslönen kan betalas ut samma månad eller månaden efter. Ofta styrs det av om man är kollektivanställd eller inte.

Denna typ av löneform gäller alla kalenderdagar i månaden, även arbetsfria dagar. Oavsett hur många dagar det är i månaden, får den anställde alltid samma lön. Månadslön kan man ha oavsett om man är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning. Om man är sjuk görs det avdrag och man har rätt till samma lön när man har semester.

 

Timlön

Timlön är också vanligt och förekommer framförallt inom handel och restaurangbranschen. Precis som det låter får den anställde lön för de antal timmar som jobbats. Till skillnad från månadslön, får man inte betalt på arbetsfria dagar. Det görs heller inga avdrag vid frånvaro, men man kan få 80% av timlönen vid sjukfrånvaro. När det gäller semester får dina anställda en semesterlön som beräknas på tidigare arbetade timmar och utbetald lön. Det räknas alltså ut med procentregeln. Precis som med månadslön kan man få timlön oavsett om anställningen är tidsbegränsad eller tillsvidare.

Denna löneform kan fungera bra vid mer flexibla anställningsformer, att den anställde kommer in vid behov eller på ett schema. Storleken på timlönen beror på din anställdes utbildning, anställningstid eller yrkeserfarenhet. Men oftast finns en lägsta timlön i kollektivavtalet.

 

Resultatbaserad lön

Den anställde får lön utifrån vad den presterar, till exempel hur många varor den säljer eller producerar. Det är inte alltid lönen baseras på den enskilda personen, ibland kan lönen baseras på hur en hel grupp presterar.

Denna anställningsform är vanligast inom handel och försäljning. Resultatbaserad lön kan därför variera mycket från månad till månad. De flesta har en grundlön i form av månadslön eller timlön, och utöver det en rörlig lön som man ofta benämner med bonus eller provision.

 

Enkel lönehantering i Fortnox

När du bestämt vilken löneform dina anställda ska ha, kan du sköta lönerna i Fortnox löneprogram . Med programmet kan du snabbt och smidigt hantera allt själv. Du kan få hjälp med allt ifrån lönespecifikationer till arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). Använder du dessutom löneprogrammet tillsammans med Fortnox Bokföring och vår automatiska bankkoppling, behöver du inte lägga alls mycket tid på att göra löner. Det bokförs per automatik och du kan betala ut lönerna direkt från programmet.


Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.