Bokföra Tillfälligt betalningsanstånd

Ett beviljat betalningsanstånd debiteras på konto 1630 och krediteras på konto 2852, Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Om ett företag skulle drabbas av likviditetsproblem har man möjlighet att ansöka om tillfälligt betalningsanstånd hos Skatteverket. Man måste vara registrerad som arbetsgivare eller vara registrerad för moms för att kunna ansöka om tillfälligt betalningsanstånd. Om anståndet beviljas behöver man inte betala skatt på förfallodagen, utan kan skjuta upp betalningen till senare. För detta måste du betala en anståndsavgift och kostnadsränta på anståndsbeloppet, vilka bestäms av riksdagen. De avgifter och skatter man som företag kan få anstånd med är:

  • Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt

  • Moms

Ett tillfälligt betalningsanstånd delas upp i tre led. Man kan börja med att söka betalningsanstånd upp till 12 månader och därefter ansöka om en förlängning på upp till ytterligare 12 månader. När man närmar sig förfallodagen för den maximala anståndstiden har man möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan på upp till 36 månader. Ansökan görs till Skatteverket och man kan som mest få betalningsanstånd med hela det belopp som redovisas i arbetsgivardeklarationen och i momsdeklarationen för den period som avses. Man kan alltså inte få betalningsanstånd för mer skatt än man ska betala, och skulle situationen förändras så att skattebeloppet sänks kommer även anståndet att sänkas med motsvarande belopp. 

Frågan om tillfälligt betalningsanstånd uppkom under pandemin 2020 för att hjälpa företag som hade drabbats av likviditetsproblem. I dagsläget (uppdaterat 2023-08-21) kan Skatteverket bevilja anstånd som längst till och med den 12 september 2023, eller till 17 januari 2024 om man redovisar moms per helår.

Exempel på bokföring av tillfälligt betalningsanstånd

BAS-gruppen har gett ut en rekommendation om att betalningsanstånd med skatt ska bokföras på följande sätt: 

Arbetsgivaravgifter – Redovisade arbetsgivaravgifter omförs till konto 1630, skattekontot, i slutet av månaden och bokförs alltså som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2730.

Moms – Redovisad moms omförs till konto 1630, skattekontot, när man lämnar in momsdeklarationen och bokförs enligt de vanliga konteringsinstruktionerna för konto 2650.

Källskatt – Avdragen källskatt, alltså skatteavdrag för preliminär skatt för anställdas bruttolöner, bokförs enligt de vanliga konteringsinstruktionerna för konto 2710. Det redovisade beloppet omförs alltså till konto 1630, skattekontot när man lämnar in arbetsgivardeklarationen. 

Beviljat tillfälligt betalningsanstånd bokförs när beslutet har erhållits och debiteras på konto 1630 och krediteras på konto 2852, Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.