Bokföring|Driva Företag

Publicerad: 25 mars 2022|Senast uppdaterad: 5 januari 2024

Deklaration i enskild firma – steg för steg-guide

Du som driver enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det formellt kallas, ska varje år deklarera verksamhetens resultat. Detta sker i samband med din privata inkomstdeklaration, då du fyller i och lämnar in en NE-bilaga. Vi går igenom hur det fungerar och vad du behöver tänka på!

Preliminär inkomstdeklaration i början av året

För att du inte ska få betala all skatt i en klumpsumma i samband med inlämning av din inkomstdeklaration ska du som driver enskild firma inför varje beskattningsår lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer. På denna gör du en uppskattning av det kommande årets vinst. Utifrån den gör Skatteverket sedan en preliminär beräkning av hur mycket skatt du ska betala det kommande året – din preliminära skatt. Denna preliminära skatt betalar du till Skatteverket varje månad med lika stora delar. 

När året är slut och du lämnar in din slutliga inkomstdeklaration vet du om du har betalat för lite eller för mycket preliminär skatt under året, och får då antingen betala in eller tillbaka mellanskillnaden.

Vilken deklarationsblankett används för enskild firma?

Då en enskild firma inte är en egen juridisk person, likt exempelvis aktiebolag, deklareras verksamheten tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Detta görs på deklarationsblanketten Inkomstdeklaration 1. Till denna ska du lämna in en NE-bilaga – Inkomst av näringsverksamhet, Enskilda näringsidkare.

Om du har flera verksamheter med skilda bokföringar, eller om du driver näringsverksamhet med någon annan och har gemensam bokföring, kan du även använda dig av underblanketten NEA. Resultaten från den räknas sedan samman på NE-bilagan. 

När deklarera enskild firma?

En enskild firmas räkenskapsår sammanfaller alltid med det aktuella kalenderåret (januari-december). Undantaget är om du precis startat din enskilda firma – då kan du antingen välja att ha förkortat räkenskapsår (kortare än 12 månader) eller förlängt räkenskapsår (längre än 12 månader, max 18 månader). Räkenskapsåret slutar dock alltid 31 december. 

Din deklarationsblankett skickas ut till dig någon gång mellan början av mars och mitten av april, beroende på om du har digital brevlåda eller inte. Sista dagen att deklarera är vanligtvis i början av maj (2 maj 2022).

Deklarera enskild firma – steg för steg

Upprätta bokslut

Precis som alla andra som bedriver näringsverksamhet i Sverige behöver du som har en enskild firma löpande bokföra alla affärshändelser som sker i din verksamhet under året. När året är slut sammanställs bokföringen i ett bokslut, och genom det får du svar på vad årets slutliga resultat blev i din enskilda firma. 

Om din nettoomsättning inte överstiger tre miljoner kronor har du möjlighet att göra ett så kallat förenklat årsbokslut, vilket enklast görs direkt i Skatteverkets e-tjänst. Precis som namnet antyder är detta en enklare version av ett “vanligt” årsbokslut, och innehåller i huvudsak en balansräkning som visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital, samt en resultaträkning som visar årets intäkter, kostnader och resultat. 

Om din nettoomsättning överstiger tre miljoner kronor gör du istället ett vanligt årsbokslut, vilket enklast görs i ett bokslutsprogram. Du kan välja att göra ett vanligt årsbokslut istället för ett förenklat även om din omsättning inte överstiger tre miljoner kronor.

Fyll i deklarationen

När bokslutet är klart är det dags att fylla i din deklaration med tillhörande NE-bilaga. Många av uppgifterna kan föras över per automatik från ditt förenklade bokslut i Skatteverkets e-tjänst, eller via en fil från ditt bokslutsprogram.

NE-bilagan består av nedan fyra delar:

Allmänna uppgifter

Här anger du bland annat om du bedrivit passiv näringsverksamhet, om du tillämpat förenklat årsbokslut och om du bedriver självständig verksamhet utanför EES. 

Balans- och resultaträkning

I denna del fyller du i din verksamhets räkenskaper, som du får fram genom bokslutet. Det innefattar uppgifter om tillgångar och skulder från din balansräkning, samt intäkter och kostnader från din resultaträkning. Har du inte några tillgångar och skulder anger du det här – du behöver i så fall inte fylla i balansräkningen. Resultaträkningen ska dock alltid fyllas i. 

Skattemässiga justeringar

Här har du möjlighet att fylla i ett antal skattemässiga justeringar – exempelvis uttag från skogskonto, avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond, sjukpenning som hör till näringsverksamheten med mera. 

Efter dina skattemässiga justeringar får du ditt skattemässiga resultat – det resultat som du slutligen kommer beskattas på. Detta resultat skiljer sig mot ditt bokföringsmässiga resultat, då dina skattemässiga justeringar i regel inte tas upp i bokföringen. 

Övriga uppgifter

Till övriga uppgifter hör exempelvis om du dragit av kostnader för personbil eller lastbil som är leasad, eller om du har några ränteutgifter som dragits av i näringsverksamheten.

När du har fyllt i NE-blanketten kan du i Skatteverkets e-tjänst göra en preliminär skatteuträkning. Som tidigare nämnts ska du betala kvarskatt om du har betalat för lite preliminär skatt under året, medan du får tillbaka pengar om du har betalat för mycket.

Granska och skicka in

Nu är du nästan i mål med årets inkomstdeklaration! Granska de ifyllda uppgifterna och välj att skicka in om allt ser korrekt ut. Har du valt att deklarera via Skatteverkets e-tjänst skickar du enkelt in deklarationen digitalt, men det går också bra att deklarera på papper och skicka in via fysisk post. 

Glöm inte momsdeklarationen!

Om du deklarerar din moms årsvis sker även detta i nära anslutning till din inkomstdeklaration. 2022 är sista inlämningsdag 12 maj. 

När kommer skatteåterbäringen för enskild firma?

Ska du få pengar tillbaka på skatten? Har du deklarerat elektroniskt innan 2 maj (2022) får du normalt sett din skatteåterbäring innan midsommar. Har du deklarerat på papper eller deklarerat elektroniskt efter 2 maj får du oftast vänta till slutskattebeskedet kommer i mitten av december. På slutskattebeskedet framgår även sista betalningsdatum för dig som ska betala kvarskatt.

Enkel bokföring för enskild firma

Fortnox smarta och automatiserade lösningar gör det enkelt för dig att hantera din bokföring och övrig administration i din enskilda firma. Med vårt populära paket Fortnox Standard får du allt du behöver för att för att bokföra och ta betalt, samtidigt som du kan koppla ihop dig med flertalet olika bokslutsprogram eller andra system för sömlös överföring av information.



Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.