Vad är Ekonomi?

Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.

Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi är läran om företagets hushållning av begränsade resurser. Ett företags ekonomi är viktigt att hålla koll på och att företaget gör en vinst . I företagsekonomi ingår även andra delar som exempelvis redovisning och marknadsföring .

Bokföring

Alla företag är skyldiga att bokföra inkomster och utgifter på ett korrekt sätt, oavsett företagets storlek. Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring . Antingen kan du sköta din bokföring själv i ett bokföringsprogram, eller ta hjälp med vissa delar av en redovisningsbyrå och göra utvalda delar själv.

Företagslån

Bankerna är generellt sett restriktiva med att ge lån till företag, men det finns fler att vända sig till än de traditionella storbankerna, t.ex. finansbolag. De flesta utlånare kräver dock en säkerhet, ofta i form av borgen . Det betyder att du som privatperson blir återbetalningsskyldig om företaget inte kan betala tillbaka lånet.