Vad är Faktureringsmetoden?

Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen, när de skickas ut eller tas emot och vid betalningstillfället.

Faktureringsmetoden och kontantmetoden

Det finns två bokföringsmetoder för den löpande bokföringen: faktureringsmetoden och kontantmetoden. Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen. Först bokförs försäljning, moms och kundfordran när en kundfaktura skapas och skickas ut. På motsvarande sätt bokförs inköp, moms och leverantörsskuld när företaget får en leverantörsfaktura. Vid betalningstillfället bokförs händelsen en andra gång, och då bokas kundfordran respektive leverantörsskuld bort. När ett företag bokför enligt faktureringsmetoden är det vanligt att man även använder en reskontra , ett slags sidoregister till företagets bokföring. Faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter med omsättning över 3 miljoner kronor.

Fördelar med faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden ger en bättre överblick över företagets ekonomiska ställning och resultat under räkenskapsåret jämfört med kontantmetoden, då man löpande bokar upp kundfordringar och leverantörsskulder. Alla fakturor kan direkt kopplas till en bokföringspost.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.