Vad är Prisbasbelopp?

Price base amount

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Relaterade ord

Inflation Pris Skatt

Mer om Prisbasbelopp

Regeringen fastställer prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet påverkar även andra områden såsom jobbskatteavdraget och värdet av bilförmån.

Prisbasbelopp för 2020

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2020 är 47 300 kronor. Prisbasbeloppet ökade med 800 kronor i jämförelse med beskattningsåret 2019.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?