Vad är Skatteförfarandelagen?

Skatteförfarandelagen innehåller lagar och regler som berör bland annat beskattning, skattebetalning, självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lagen började gälla år 2012.

Lag för beskattning, skattebetalning, deklarationer och kontrolluppgifter

Skatteförfarandelagen, SFL, började gälla i januari 2012 och ersatte tre stora skattelagar: skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Syftet med att samla all lagstiftning inom skatteområdet under en lag var att förtydliga regelverket och göra det enklare att tillämpa. Innan lagarna om skatteförfarande samlades i en lag fanns bland annat olika hänvisningar mellan de olika lagarna som gjorde det svårt att få en korrekt överblick. Det fanns också dubbla bestämmelser samt en rörig begreppsapparat. Genom att samla tidigare lagar i en kunde en bättre struktur säkerställas. Det blev lättare att orientera sig inom ämnet och antal hänvisningar kunde minskas. En annan fördel var att den nya lagen gav en mer enhetlig terminologi. Med skatteförfarandelagen fick också Skatteverket en minskad administrativ börda och deras arbete kunde jämnas ut över hela året. Även administrationen för företag, revisionsbyråer och andra parter minskades när skatteförfarandet samlades under en lag.

Förändringar med skatteförfarandelagen

Avsikten med skatteförfarandelagen var, som vi har sett, att samla tidigare förfarandelagar i en lag, men den nya lagen innebar också en del förändringar i lagstiftningen. Bland annat utvidgades möjligheterna att använda deklarationsombud. Andra förändringar var att mervärdesskatten , alltså momsen, ska redovisas i en skattedeklaration, att fyra olika beskattningsår infördes och att reglerna om anstånd och skattetillägg nu är mer generösa.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.