Skatter & moms|Driva Företag|5 januari 2021|Uppdaterad: 17 januari 2023

Belopp och procentsatser för 2023

Mynt och procenttecken som symboliserar belopp och procentsatser
Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt? Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Håll dig uppdaterad tack vare vår faktaguide med samlad information om aktuella siffror för inkomståret 2023.

Hitta snabbt på sidan

Arbetsgivaravgifter 2023

Arbetsgivaravgifterna omfattas av bl a sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift, och beräknas genom ett procentuellt påslag som arbetsgivaren ska betala in till Skatteverket. Här listas de aktuella avgiftssatserna för 2023, beroende vilket år den anställde är född.

FödelseårProcent
2005–200710,21 % *
2000–200419,73 % **
1957–31,42 %
1938–195610,21 %
–19370 %

* Vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad

** Vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

Egenavgifter 2023

När du driver enskild firma måste du själv betala dina sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna är uppdelade i olika delar som t ex sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift.

AvgiftProcent
Sjukförsäkringsavgift3,64 %
Föräldraförsäkringsavgift2,60 %
Ålderspensionsavgift10,21 %
Efterlevandepensionsavgift0,60 %
Arbetsmarknadsavgift0,10 %
Arbetsskadeavgift0,20 %
Allmän löneavgift11,62 %
Totalt28,97 %

OBS! Särskilda karensdagar kan påverka egenavgifter. Läs mer om undantag och schablonavdrag på skatteverket.se.

Särskild löneskatt 2023

Den som bedriver näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt på vissa ersättningar och inkomster. Detta gäller oavsett ålder. Läs mer på skatteverket.se.

LöneskattProcent
Särskild löneskatt24,26 %

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp 2023

Basbelopp är ett index som används för bl a. beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen fastställs av Regeringen varje år för att spegla samhällets prisutveckling. Förhöjt prisbasbelopp beräknas årligen ut av SCB och reglerar bland annat tilläggspension/ATP för personer födda 1938-1953. Inkomstbasbeloppet har betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.

TypSumma
Prisbasbelopp52 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp53 500 kr
Inkomstbasbelopp72 300 kr

Skattefria gåvor till anställda 2023

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria. Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas om värdet överstiger de angivna beloppen inklusive moms. Se tabell.

TypInklusive moms
Julgåva500 kr
Jubileumsgåva1 500 kr
Minnesgåva15 000 kr

Skattefria traktamenten inrikes 2023

För att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut måste följande tre förutsättningar vara uppfyllda: Den anställde övernattar minst en natt och reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från sin arbetsplats eller bostad samt att du som arbetsgivare har ett underlag som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Resans längdBelopp
Hel dag260 kr
Halv dag130 kr
Nattraktamente130 kr
Efter tre månader (per dag)182 kr
Efter två år (per dag)130 kr

Obs!  Detta är schablonbelopp för resor inom Sverige.

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2023

Har den anställde fått fria måltider under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp. Se mittenkolumnen i tabellen.
 
Om den anställde har haft traktamente mer än tre månader i följd och på en och samma ort, ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp. Se högerkolumnen i tabellen.

Reducering förTraktamente: 260 krTraktamente: 182 krTraktamente: 130 krTraktamente: 78 kr
Mat hela dagen234 kr164 kr117 kr70 kr
Lunch och middag182 kr127 kr91 kr55 kr
Lunch eller middag91 kr64 kr46 kr27 kr
Frukost52 kr36 kr26 kr16 kr

Kostförmån 2023

Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall: vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester eller vid hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda.

TypSumma
Frukost55 kr
Lunch eller middag110 kr
Helt fri kost (minst tre måltider)275 kr

Skattefria traktamenten utrikes 2023

Alla utlandstraktamenten hittar du på skatteverket.se/utlandstraktamente. Hitta det skattefria traktamentet för just din destination och använd sedan vår tabell för att räkna ut reduceringen.

TypSumma
Helt fri kost (minst tre måltider)85 %
Lunch och middag70 %
Lunch eller middag35 %
Frukost15 %

Representation (momsavdrag) 2023

Ditt företag får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett samband med din verksamhet och där representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

TypSumma
Intern representation (lunch, middag, supé)300 kr (exkl moms)
Extern representation (lunch, middag, supé)300 kr (exkl moms)

Värde för sjuk-, föräldra- och pensionsgrundande inkomst 2023

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställs av Försäkringskassan med uppgifter om din årsinkomst och arbetstid som underlag. Den lägsta SGI:n är 24 procent av prisbasbeloppet. Den högsta inkomst som du kan få sjukpenning för är 10 prisbasbelopp (sedan 1 januari 2022), vilket motsvarar en årsinkomst på 525 000 kronor under år 2023. Se tabell.
 
Läs mer om sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenning med mera på forsakringskassan.se.

TypSumma
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2023525 000 kr
Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 202312 600 kr
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2023525 000 kr
Högsta ersättningen för vab och 10-dagar 2023393 750 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 2023557 250 kr

Milersättning 2023

Milersättning är ersättning för användning av privat bil i tjänsten och ska stå för förbrukning av drivmedel samt förslitning som uppkommer vid körning i tjänsten. Milersättning betalas även ut vid användande av tjänstebil, om den anställde själv står för drivmedelskostnader.

TypSumma
Egen bil25 kr/mil
Tjänstebil, bensin12 kr/mil
Tjänstebil, diesel12 kr/mil

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2023

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 120 % (1,2). Marknadsvärdet är priset på drivmedel som den anställda själv skulle ha betalat (baseras på ort). Regeln gäller alla drivmedel – även el och andra miljöbränslen.

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifterVid skatteavdrag och redovisning på arbetsgivardeklaration på individnivå/kontrolluppgift
Marknadsvärdet inklusive momsMarknadsvärdet inklusive moms x 1,2

Momssatser 2023

Vilken momssats som gäller beror på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, den vanligaste momssatsen är dock 25 %. Läs mer om vilka momssatser som gäller för olika varor och tjänster på skatteverket.se.

ProcentsatsInformation
25 %(20 % av priset) den generella skattesatsen
12 %(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster
6 %(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 2023

Skatteverket har en gräns, en så kallad ”skiktgräns” som definierar vid vilket belopp du ska börja betala statlig inkomstskatt. Skiktgränsen är den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Skiktgränsen för inkomståret 2023 är 598 500 kr (540 700 kr 2022).

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomstStatlig inkomstskatt
598 600 kr –20 %

Avgifter för obetalda och försenade kundfakturor 2023

Du som företagare har rätt att ta ut avgifter för att täcka ditt arbete med att driva in en obetald och försenad kundfaktura. Läs mer om rätten att ta ut avgifter i lagen om ersättning för inkassokostnader.

AvgiftSumma
Förseningsavgift450 kr
Påminnelseavgift60 kr
Inkassoarvode180 kr

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.