Skatter & moms|Driva Företag

Publicerad: 5 januari 2021|Senast uppdaterad: 21 december 2023

Belopp och procentsatser för 2024

Man och kvinna framför dator
Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt? Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Håll dig uppdaterad tack vare vår faktaguide med samlad information om aktuella siffror för inkomståret 2024.

Hitta snabbt på sidan

Arbetsgivaravgifter 2024

Arbetsgivaravgifterna omfattas av bl a sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift, och beräknas genom ett procentuellt påslag som arbetsgivaren ska betala in till Skatteverket. Här listas de aktuella avgiftssatserna för 2024, beroende vilket år den anställde är född.

FödelseårProcent
1958 och senare (normal nivå)31,42 %
Ungdom 15–17 år31,42 %
Ungdom 18–22 år31,42 %
1938–195710,21 %
–19370 %

Egenavgifter 2024

När du driver enskild firma måste du själv betala dina sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna är uppdelade i olika delar som t ex sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift.

AvgiftProcent
Sjukförsäkringsavgift3,64 %
Föräldraförsäkringsavgift2,60 %
Ålderspensionsavgift10,21 %
Efterlevandepensionsavgift0,60 %
Arbetsmarknadsavgift0,10 %
Arbetsskadeavgift0,20 %
Allmän löneavgift11,62 %
Totalt28,97 %

OBS! Särskilda karensdagar kan påverka egenavgifter. Läs mer om undantag och schablonavdrag på skatteverket.se .

Särskild löneskatt 2024

Den som bedriver näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt på vissa ersättningar och inkomster. Detta gäller oavsett ålder. Läs mer på skatteverket.se .

LöneskattProcent
Särskild löneskatt24,26 %

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp 2024

Basbelopp är ett index som används för bl a. beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen fastställs av Regeringen varje år för att spegla samhällets prisutveckling. Förhöjt prisbasbelopp beräknas årligen ut av SCB och reglerar bland annat tilläggspension/ATP för personer födda 1938-1953. Inkomstbasbeloppet har betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.

TypSumma
Prisbasbelopp57 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp58 500 kr
Inkomstbasbelopp76 200 kr

Skattefria gåvor till anställda 2024

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria. Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas om värdet överstiger de angivna beloppen inklusive moms. Se tabell.

TypInklusive moms
Julgåva500 kr
Jubileumsgåva1 500 kr
Minnesgåva15 000 kr

Skattefria traktamenten inrikes 2024

För att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut måste följande tre förutsättningar vara uppfyllda: Den anställde övernattar minst en natt och reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från sin arbetsplats eller bostad samt att du som arbetsgivare har ett underlag som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Resans längdBelopp
Hel dag290 kr
Halv dag145 kr
Nattraktamente145 kr
Efter tre månader (per dag)203 kr
Efter två år (per dag)145 kr

Obs!  Detta är schablonbelopp för resor inom Sverige.

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2024

Har den anställde fått fria måltider under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp.
 
Om den anställde har haft traktamente mer än tre månader i följd och på en och samma ort, ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp. Se högerkolumnen i tabellen.

Reducering förHelt traktamente (290 kr)Tjänsteresa mer än 3 månaderTjänsteresa mer än 2 år30 procent av maxbelopp
Traktamente enligt schablon290 kr203 kr145 kr87 kr
Mat hela dagen261 kr183 kr131 kr78 kr
Lunch och middag203142 kr102 kr61 kr
Lunch eller middag10271 kr51 kr30 kr
Frukost5841 kr29 kr17 kr

Kostförmån 2024

Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall: vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester eller vid hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda.

TypSumma
Frukost60 kr
Lunch eller middag120 kr
Helt fri kost (minst tre måltider)300 kr

Skattefria traktamenten utrikes 2024

Alla utlandstraktamenten hittar du på skatteverket.se/utlandstraktamente . Hitta det skattefria traktamentet för just din destination och använd sedan vår tabell för att räkna ut reduceringen.

TypSumma
Helt fri kost (minst tre måltider)85 %
Lunch och middag70 %
Lunch eller middag35 %
Frukost15 %

Representation (momsavdrag) 2024

Ditt företag får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett samband med din verksamhet och där representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

TypSumma
Intern representation (lunch, middag, supé)300 kr (exkl moms)
Extern representation (lunch, middag, supé)300 kr (exkl moms)

Värde för sjuk-, föräldra- och pensionsgrundande inkomst 2024

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställs av Försäkringskassan med uppgifter om din årsinkomst och arbetstid som underlag. Den lägsta SGI:n är 24 procent av prisbasbeloppet. Den högsta inkomst som du kan få sjukpenning för är 10 prisbasbelopp (sedan 1 januari 2022), vilket motsvarar en årsinkomst på 573 000 kronor under år 2024. Se tabell.
 
Läs mer om sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenning med mera på forsakringskassan.se .

TypSumma
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2024573 000 kr
Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 202413 700 kr
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2024573 000 kr
Högsta ersättningen för vab och 10-dagar 2024429 700 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 2024 (brutto)614 900 kr

Milersättning 2024

Milersättning är ersättning för användning av privat bil i tjänsten och ska stå för förbrukning av drivmedel samt förslitning som uppkommer vid körning i tjänsten. Milersättning betalas även ut vid användande av tjänstebil, om den anställde själv står för drivmedelskostnader.

TypSumma
Egen bil25 kr/mil
Tjänstebil, bensin12 kr/mil
Tjänstebil, diesel12 kr/mil

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2024

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 120 % (1,2). Marknadsvärdet är priset på drivmedel som den anställda själv skulle ha betalat (baseras på ort). Regeln gäller alla drivmedel – även el och andra miljöbränslen.

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifterVid skatteavdrag och redovisning på arbetsgivardeklaration på individnivå/kontrolluppgift
Marknadsvärdet inklusive momsMarknadsvärdet inklusive moms x 1,2

Momssatser 2024

Vilken momssats som gäller beror på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, den vanligaste momssatsen är dock 25 %. Läs mer om vilka momssatser som gäller för olika varor och tjänster på skatteverket.se .

ProcentsatsInformation
25 %(20 % av priset) den generella skattesatsen
12 %(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster
6 %(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 2024

Skatteverket har en gräns, en så kallad ”skiktgräns” som definierar vid vilket belopp du ska börja betala statlig inkomstskatt. Skiktgränsen är den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Skiktgränsen för inkomståret 2024 är 598 500 kr (gränsen är oförändrad från 2023).

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomstStatlig inkomstskatt
598 600 kr –20 %

Avgifter för obetalda och försenade kundfakturor 2024

Du som företagare har rätt att ta ut avgifter för att täcka ditt arbete med att driva in en obetald och försenad kundfaktura. Läs mer om rätten att ta ut avgifter i lagen om ersättning för inkassokostnader .

AvgiftSumma
Förseningsavgift450 kr
Påminnelseavgift60 kr
Inkassoarvode180 kr

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.