Starta Företag|17 December 2021|Uppdaterad: 5 July 2022

Så söker du starta eget-bidrag

En man som söker starta eget-bidrag
Starta eget-bidrag är ett stöd som Arbetsförmedlingen kan bevilja till arbetssökande som vill – och bedöms kunna – starta och driva ett eget företag. Men vad krävs för att få stödet, hur stort är det, och hur länge kan man få det? Vi förklarar!

Vad är starta eget-bidrag?

Du som är arbetssökande och planerar att starta ett eget företag, ensam eller tillsammans med andra, kan genom Arbetsförmedlingen ansöka om stöd till start av näringsverksamhet (ofta kallat starta eget-bidrag). Stödet, som är en form av aktivitetsstöd, innebär att du under en viss tid får stöd när ditt företag är nystartat, för att du ska kunna försörja dig innan verksamheten kommer igång på allvar.

Kan alla få bidraget?

Nej, det finns vissa krav för att få starta eget-bidrag. För att få stödet behöver du ha:

  • Skrivit in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen (och därmed vara arbetslös, eller riskera att bli det). Undantag finns för glesbygdskommuner.

  • En affärsidé som bedöms vara tillräckligt lönsam för att du ska kunna försörja dig på lång sikt.

  • Fyllt 18 år.

Så ansöker du om starta-eget bidrag

Först och främst behöver du berätta om din affärsidé i en affärsplan. En affärsplan är en beskrivning av vad som behöver göras för att kunna förverkliga affärsidén. Läs våra fem tips på vad du ska tänka på när du skriver en affärsplan.

Arbetsförmedlingen bedömer sedan din affärsplan och dina förutsättningar för att driva företaget, genom att till exempel titta på din erfarenhet och dina förutsättningar. De tittar även på hur arbetsmarknaden och konkurrensen ser ut i branschen.

Om du saknar erfarenhet av att driva företag erbjuder Arbetsförmedlingen i vissa fall praktik, informationsträffar, rådgivning och en nyföretagarkurs. På kursen får du bland annat lära dig mer om skatter och bokföring – du får kunskap i det mest grundläggande med att driva företag.

Hur mycket får jag i starta eget-bidrag?

Det är Försäkringskassan som räknar ut, och betalar ut, ett aktivitetsstöd. Beloppet gäller för högst fem arbetsdagar per vecka. Hur stort beloppet blir beror bland annat på om du har a-kassa eller inte samt din ålder. Uppfyller du villkoren för a-kassa (arbetslöshetsförsäkring som kompenserar en viss del av inkomstbortfallet om du blir ofrivilligt arbetslös) är beloppet per dag samma som den ersättningsplan du har enligt a-kassan.

  • Om du inte har rätt till a-kassa kan du få 223 kronor per dag i starta eget-bidrag om du är över 25 år. Är du 18–24 år får du 57 kronor per dag.

  • Om du uppfyller villkoren för a-kassa följer ditt aktivitetsstöd den ersättningsplan du har från a-kassan. Du kan då som högst få 1 200 kronor per dag och som lägst 510 kronor per dag (så kallad grundersättning) * de första 100 dagarna. Även här förutsätts att du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen på heltid.

  • Har du nått antalet maxdagar i a-kassan kan du som högst få 65 procent av din ersättningsplan i starta eget-bidrag.

* Observera att maxtaket för a-kassan tillfälligt har höjts från 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag, med anledning av corona. På samma sätt har den högsta grundersättningen tillfälligt höjts från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag. Den tillfälliga höjningen gäller från den 13 april 2020 till och med den 1 januari 2023. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassan.

Stödet betalas ut en gång per månad och är skattepliktigt som inkomst i din inkomstdeklaration. Läs mer om ersättningsbeloppen på Försäkringskassan.

Hur länge kan jag få bidraget?

Bidraget kan normalt sett betalas ut under högst sex månader. Om du till exempel blir sjuk eller verksamheten blir försenad på grund av myndighetsprocesser (till exempel att ett tillstånd dröjer), kan ersättningen förlängas.

Förlängt starta eget-bidrag med anledning av corona

Stödet kan normalt ges i upp till 6 månader men under coronapandemin är den tiden förlängd upp till 12 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller för nya beslut som tas till och med 31 december 2021. Det betyder att maxtiden återigen är 6 månader för beslut som fattas från och med 1 januari 2022.

Nystartad? Testa Fortnox gratis!

För dig som startat företag de senaste tre månaderna bjuder vi på programavgiften för valfritt paket det första halvåret. Enkelt att komma igång med fri support och fria webbutbildningar.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.