Fastighet

Smart koppling från Strifast AB (f.d. Stringenta AB)

Strifast Fastighetssystem-icon
0 st
Strifast Fastighetssystem
Fastighet
Ett funktionsrikt och omtyckt fastighetssystem för små och medelstora företag. I Strifast ingår troligen...
Strifast AB (f.d. Stringenta AB)

Om Strifast AB (f.d. Stringenta AB)

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar