Driva Företag

Publicerad: 27 november 2020|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Omsättningsbaserat stöd för enskilda firmor

Regeringen beslutade den 5 november om ett stöd till enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. En enskild firma kan som mest få 120 000 kronor i stöd, och för att söka stödet krävs det en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019. Stödet träder i kraft 9 november 2020.

Observera att regeringen den 9 november kom med ett förslag om att det stödet ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti-oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stödet. Läs mer om förslaget om en förlängning av stödet .

Hittills har enskilda näringsidkare inte haft möjlighet att ta del av regeringens stöd, till exempel korttidspermitteringar och omställningsstöd, i lika hög grad som andra företagare. Det omsättningsbaserade stödet liknar omställningsstödet , men riktar sig specifikt till enskilda firmor som tappat stora delar av sina intäkter under coronapandemin.

Enskilda näringsidkare kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Stödet är likt omställningsstödet uppdelat i tre perioder:

  • Mars och april

  • Maj

  • Juni och juli

Förutsättningar för stöd

Förutsättningar för stödet är att näringsverksamheten bedrivs i Sverige och att den enskilda näringsidkaren är godkänd för F-skatt. Därtill krävs en omsättning på minst 200 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019, samt att:

  • Nettoomsättningen under mars och april i år understeg 70 procent av omsättningen motsvarande period 2019

  • Nettoomsättningen under maj understeg 60 procent av omsättningen i maj 2019

  • Nettoomsättningen under juni och juli understeg 50 procent av omsättningen motsvarande period 2019

Utöver kraven på omsättning och omsättningstapp, gäller även att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av coronapandemin. Den enskilda näringsidkaren får inte ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning under den eller de stödperioder som ansökan avser. Den enskilda näringsidkaren har även gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på. Stöd får inte heller lämnas om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Hur mycket får jag?

Det maximala stödet per enskild näringsidkare, 120 000 kronor, fördelas på de tre perioderna enligt följande (med lägsta möjliga stöd inom parentes):

  • 48 000 kronor för mars och april (2 000 kronor)

  • 24 000 kronor för maj (1 000 kronor)

  • 48 000 kronor för juni och juli (2 000 kronor)

Ansökan och tidsram

Beslutet om omsättningsstödet träder i kraft den 9 november. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst som öppnar den 10 november. Beslut kommer att fattas av Länsstyrelserna och betalas ut av Boverket.
 
Läs mer om stödet på regeringens webbsida .
Information om hur stödet kommer att handläggas hos Länsstyrelsen Östergötland .

Tänk på att du som enskild näringsidkare även kan söka omställningsstödet för företag om du uppfyller omsättningskravet för detta. Läs mer om omställningsstödet .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.