Driva Företag|Starta Företag|Skatter & moms

Publicerad: 23 september 2021|Senast uppdaterad: 18 december 2023

Fyra fördelar med aktiebolag

Det finns flera fördelar med aktiebolag som företagsform jämfört med enskild firma eller handelsbolag. Här tittar vi närmare på fyra av dem, när det kan vara läge att ombilda till aktiebolag och vad som kan vara bra att tänka på.

Under de senaste åren har bolagsskatten sänkts och kravet på aktiekapital har blivit lägre, vilket har gjort aktiebolag som företagsform mer och mer attraktivt.

Vi lyfter fyra fördelar med aktiebolag som företagsform. Vi börjar med det ekonomiska ansvaret.

Begränsat ansvar för företagets ekonomi

Ett aktiebolag är en egen juridisk person vilket betyder att företaget kan äga tillgångar, ingå avtal och ådra sig skulder. Som ägare i ett aktiebolag har du inget personligt ansvar att betala eventuella skulder i företaget. Om företaget går omkull riskerar du bara att förlora det satsade kapitalet. En enskild firma är däremot inte en egen juridisk person, vilket innebär att företagaren är obegränsat ansvarig för firmans ekonomi – och därmed eventuella skulder. Om en enskild firma går omkull finns med andra risken att även du som privatperson försätts i personlig konkurs.

Det är också lättare att hålla isär din privatekonomi och företagets ekonomi i ett aktiebolag eftersom de redovisas i två separata deklarationer – du deklarerar dina inkomster som privatperson i Inkomstdeklaration 1, och bolagets inkomster deklareras i Inkomstdeklaration 2. I en enskild firma deklarerar du både din privatekonomi och företagets ekonomi i Inkomstdeklaration 1.

En annan aspekt av det ekonomiska ansvaret är hur mycket du känner att du kan “våga” satsa på företaget. Att till exempel investera i utrustning som är nödvändig för din verksamhet, men som det kommer ta ett tag innan du eventuellt kan räkna hem, kan vara riskabelt när du är personligt ansvarig för ekonomin. Om du planerar att göra sådana satsningar, är det säkrare att göra dem i ett aktiebolag.

Lågbeskattad utdelning

En av de kanske största fördelarna med aktiebolag är att du har möjlighet att plocka ut utdelning ur bolaget. Det innebär att du, utöver din månadslön, tar ut en del av verksamhetens överskott, vilken oftast sker i samband med bokslut. Fördelen med utdelning är att den beskattas lägre än den “vanliga” lönen så länge den beskattas i inkomstslaget kapital, vilket innebär en skattesats på 20 procent upp till ett visst gränsbelopp (195 250 kronor 2023 samt 204 325 kronor 2024 enligt förenklingsregeln i 3:12-reglerna). Utdelning utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst och kapital, beroende på hur mycket du överskrider gränsbeloppet.

Något som är viktigt att tänka på dock är att utdelning inte ligger till grund för varken pension, sjukpenning eller föräldrapenning – vilket vanlig lön gör. Vill du maximera både trygghet och pengar i plånboken är ofta en kombination mellan utdelning och lön att föredra.

Om du ska anställa

Tanken på att anställa personal kan säkert kännas avlägsen för många när man startar företaget. Och det är inte lätt att veta var företaget kommer befinna sig några år framåt.

Det går att ha anställda i en enskild firma, men det innebär fasta utgifter i form av lönekostnader som du behöver vara trygg med att du kan betala över tid. Det innebär med andra ord en ökad risk för din ekonomi, och ett större ansvar gentemot de anställda, eftersom du är personligt ansvarig för ekonomin.

Om målet är att verksamheten ska kunna växa har du bäst förutsättningar för det i ett aktiebolag, och du tar på det hela taget en mindre ekonomisk risk vid anställning av personal.

Bättre för affärerna?

Alla aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka in en årsredovisning (i vissa fall även revisionsberättelse) till Bolagsverket. Man skulle kunna hävda att detta är en nackdel gentemot enskild firma, som i de flesta fall bara behöver upprätta antingen ett förenklat bokslut eller ett bokslut. Men det är också en fördel: Årsredovisningen blir en offentlig handling när den inkommit till Bolagsverket. Det innebär att potentiella kunder har möjligheten att skaffa sig en bättre bild av ditt företag innan de bestämmer sig för att göra affärer med dig. Det anses också i många fall mer seriöst med ett aktiebolag än en enskild firma, eftersom en enskild firma kan bedrivas som en bisyssla. Man ska med andra ord inte underskatta betydelsen av “AB” i företagsnamnet.

När är det läge att ombilda till aktiebolag?

När man pratar om att ombilda ett företag handlar det främst om att man går från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag. När resultatet i din enskilda firma närmar sig brytpunkten för statlig inkomstskatt finns det skattemässiga fördelar med att istället driva verksamheten i ett aktiebolag. Det kan även vara läge att ombilda till aktiebolag om du ska anställa i företaget, eller på annat sätt planerar att växla upp verksamheten.

Vad behöver du tänka på om du ska ombilda?

Ett byte av företagsform innebär egentligen att du startar ett aktiebolag och avvecklar din enskilda firma, förutsatt att du inte ska ha kvar någon verksamhet i den enskilda firman. Att starta ett aktiebolag kan i huvudsak göras på två sätt: antingen gör du det själv, från grunden, via Bolagsverket. Du kan också köpa ett så kallat lagerbolag, som är ett färdigregistrerat aktiebolag utan verksamhet, redo att tas över. Fördelen med lagerbolag är att det går snabbare att komma igång och du får hjälp med hela processen.

När aktiebolaget är startat kan du köpa det som eventuellt finns i din enskilda firma i form av till exempel maskiner, inventarier och varulager. Här kan det vara bra att ta hjälp – till exempel av en redovisningskonsult – så att värderingen blir rätt.

Gör bokslut

Oavsett när på året du ombildar till aktiebolag behöver du göra ett sista bokslut i din enskilda firma. Du får föra över tillgångarna utan skattekonsekvenser genom en så kallad underprisöverlåtelse, vilken är momsfri. Om möjligheten finns är det enklare att göra en ombildning i samband med att innevarande räkenskapsår tar slut.

Spara bokföringen

Värt att tänka på är att bokföringen startar om på noll i ditt nya aktiebolag. Om du i samband med ombildningen väljer att helt avveckla den enskilda firman, måste fortfarande all bokföring sparas i minst sju år framåt.

Smidigare ombildning med lagerbolag

Är du redo att ta steget över till aktiebolag? Då kan vi hjälpa dig på traven: När du köper ett lagerbolag av oss guidar vi dig igenom hela processen, och du kommer snabbt igång med ditt nya aktiebolag.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.