Skatter & moms|Driva Företag

Publicerad: 4 januari 2021|Senast uppdaterad: 14 december 2023

Bolagsskatt – vad är bolagsskatten 2023 och 2024?

En kvinna vid en dator
Bolagsskatt är den skatt som ett aktiebolag betalar på den vinst som bolaget genererar under ett räkenskapsår. Skatten betalas som en preliminärskatt varje månad, som baseras på det förväntade resultatet som lämnas i den preliminära inkomstdeklarationen. Det är sedan bokslutet som avgör den slutliga skatten, och huruvida företaget har debiterats för mycket eller för lite preliminärskatt. Men hur räknar man ut bolagsskatten, och vad gäller för 2023 och 2024? Vi förklarar!

Vad är bolagsskatt?

Den vinst som ett aktiebolag gör under ett räkenskapsår ska beskattas med en bolagsskatt . Bolagsskatten är 20,6 % från och med 1 januari 2021. Skattesatsen är proportionell, vilket betyder att procentsatsen är den samma oavsett hur stor eller liten vinst ett aktiebolag gör. Bolagsskatten debiteras som preliminärskatt  varje månad, och baseras på det förväntade resultatet som lämnas i den preliminära inkomstdeklarationen. Tanken är att den debiterade preliminärskatten i möjligaste mån ska motsvara den beräknade slutliga skatten i slutskattebeskedet .

Hur räknar man ut bolagsskatt?

När räkenskapsåret är slut ska alla företag göra ett bokslut , där det ingår att räkna ut hur mycket skatt företaget ska betala på årets resultat. Skatten beräknas på det skattemässiga resultatet (även kallat den skattepliktiga vinsten). Kort förklarat är det vinsten efter att skattemässiga justeringar har gjorts. När det skattemässiga resultatet är fastställt, beskattas det alltså med 20,6 % (skattesatsen gäller från och med 1 januari 2021). Eftersom bolagsskatt är en beskattning på vinsten, betalar ett företag som går med förlust inte någon bolagsskatt.

Exempel på skattemässiga justeringar

Ett exempel på en skattemässig justering är bokslutsdispositioner , som görs för att förändra ett bolags skattemässiga resultat – oftast för att sänka beskattningen eller skjuta upp den. En av de vanligaste bokslutsdispositionerna är att skjuta delar av skatten till senare år, vilket görs genom avsättning till periodiseringsfond .

Vidare kan vissa intäkter som ej är skattepliktiga, till exempel intäktsränta på skattekontot, ha bokförts som en intäkt i företaget och därmed påverkat (höjt) resultatet. Då måste motsvarande belopp dras från det skattemässiga resultatet, så att beloppet inte beskattas.

Ett bolag som har gjort en förlust under ett tidigare räkenskapsår kan föra vidare underskottet till efterföljande år för att kvitta mot ett framtida överskott (vinst). Underskottet dras helt enkelt från överskottet, och om underskottet är större än överskotten, kan det kvarvarande underskottet föras vidare till kommande räkenskapsår. Även detta är en skattemässig justering.

När betalas bolagsskatt?

Som vi tidigare varit inne på, debiteras bolagsskatten som en preliminärskatt den tolfte varje månad (så länge den tolfte inte infaller på en helgdag – då är det nästa vardag som gäller). I januari och augusti betalas skatten något senare, nämligen den sjuttonde (dock gäller alltjämt den tolfte augusti om företagets omsättning överstiger 40 miljoner kr).

Det är företaget som själva uppger sitt förväntade resultat för räkenskapsåret. Det förväntade resultatet lämnas in till Skatteverket i Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4313), och ligger till grund för beräkningen av preliminärskatten. Den preliminära inkomstdeklarationen kan alltså betraktas som en förtida inkomstdeklaration. För att få rätt preliminärskatt vid inledningen av ett räkenskapsår ska den preliminära inkomstdeklarationen lämnas in hos Skatteverket senast en månad innan räkenskapsåret börjar – alltså i slutet av november om företaget har kalenderår som räkenskapsår. Då har Skatteverket tillräckligt lång tid för att fatta beslut så att skatten kan fördelas över årets alla månader.

När preliminärskatten blir för hög eller låg

Om det visar sig i bokslutet att ett aktiebolag har debiterats för mycket preliminärskatt, fås det överskjutande beloppet tillbaka. Blir den slutliga skatten å andra sidan högre än preliminärskatten får företaget istället göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket. För att undvika detta kan den debiterade preliminärskatten ändras när som helst under året, när det finns tecken på att vinsten blir högre eller lägre än förväntat. Om resultatet bedöms bli bättre än vad som uppskattats i den preliminära inkomstdeklarationen? Då kan den debiterade preliminärskatten höjas för att undvika kvarskatt när det skattemässiga resultatet summeras i bokslutet. Om resultatet å andra sidan bedöms blir sämre än förväntat, kan skatten sänkas för att förbättra likviditeten  i företaget.

Ett aktiebolag måste dock lämna en ny preliminär inkomstdeklaration när det finns en betydande skillnad (cirka 30 %) mellan den preliminära och den slutliga skatten. Detta gäller dock inte om skillnaden är lägre än det aktuella årets prisbasbelopp  (52 500 kr under inkomståret 2023 samt 57 300 kr under inkomståret 2024).

Realtidskoll på resultatet med Fortnox Bokföring

Med Fortnox Bokföring skapar du ett helt digitalt arbetssätt där du sparar tid och kan sköta din bokföring var du än befinner dig. Tack vare tydliga rapporter kan du se hur ditt företag mår i realtid, för att till exempel stämma av att resultatet ligger i linje med din preliminära inkomstdeklaration. En uppdaterad redovisning ger dig underlag att ta rätt beslut för att driva din verksamhet framåt, helt enkelt.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.