Vad är Cykliska bolag?

Cykliska bolag är bolag vars verksamhet och ekonomiska prestation påverkas mycket av konjunkturen.

Läs mer om cykliska bolag

Cykliska bolag karakteriseras ofta av att verksamhetens efterfrågan varierar kraftigt med konjunkturcyklerna. Detta innebär att till exempel resultat och omsättning kan se väldigt olika ut från år till år. Anledningen är ofta att cykliska bolag erbjuder produkter eller tjänster som har en varierande efterfrågan beroende på var vi befinner oss i konjunkturen (det vill säga det rådande ekonomiska tillståndet i landet). Ett exempel på cykliska bolag är bland annat skogsbolag, då deras försäljning är beroende av efterfrågan på marknaden. När ekonomin växer och vi befinner oss i högkonjunktur har skogsbolag därför ofta en bra tillväxt, medan de under lågkonjunkturer får färre kunder och en sämre utveckling.

Skillnaden mellan cykliska bolag och kontracykliska bolag

Cykliska bolag är alltså bolag som påverkas mycket av hur den rådande konjunkturen ser ut. Ett kontracykliskt bolag är mindre känsliga för upp- och nedgångar i konjunkturen eftersom de erbjuder tjänster och varor som konsumenter ständigt behöver, oavsett hur ekonomin ser ut.

Aktier i cykliska bolag är ofta volatila

Många gånger har aktier i cykliska bolag en hög volatilitet. Volatilitet är ett riskmått som mäter hur mycket priset för en aktie kan röra sig upp eller ner i förhållande till aktiens medelvärde. När aktiemarknaden stiger är det vanligt att cykliska bolag stiger som grupp. Jämför man istället med kontracykliska bolag tenderar aktier i cykliska bolag stiga betydligt mer under börsuppgång. Samma sak gäller vid allmän börsnedgång, då sjunker oftast värdet på aktier i cykliska bolag drastiskt i jämförelse med kontracykliska bolag.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.