Vad är Bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Måste ett bokslut upprättas

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring , vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du och omvärlden ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

Vilken typ av bokslut?

Vilka handlingar som behöver upprättas är beroende av vilken bolagsform företaget har, se nedan.

 • Aktiebolag : Har du ett aktiebolag ska du göra en årsredovisning, som du sedan skickar till Bolagsverket.

 • Handelsbolag eller Kommanditbolag : Om du har någon av dessa bolagsformer ska du upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagets storlek.

 • Enskild firma : Vid enskild firma ska du göra ett förenklat årsbokslut eller en årsredovisning beroende på din verksamhets omsättning.

 • Ekonomisk förening : Driver du en ekonomisk förening ska du upprätta en årsredovisning.

Att göra inför bokslutet

Följande bör göras inför varje bokslut:

 1. Gå igenom balanskonton

  Det första du ska göra är att gå igenom alla balanskonton. Se till att du vet vad ditt kontosaldo består av och att värdet är korrekt.

 2. Bokslutsdispositioner

  Det finns vissa dispositioner du får göra för att skjuta upp beskattning av resultatet till ett senare tillfälle, men det beror på vilken företagsform du har. Kolla upp vad som gäller för dig här.

 3. Beräkna skatt på årets resultat

  När du gått igenom din balansräkning och gjort de justeringar som du ska göra kan du sammanställa din resultaträkning och räkna fram ditt resultat före skatt , vilket är vinsten i din resultaträkning, bortsett från eventuella skatter. Utifrån det resultatet kan du räkna ut hur mycket skatt du ska betala.

 4. Bokför årets resultat och skatten

  Efter detta ska du bokföra skatten som en kostnad . Sedan kan du sammanställa resultaträkningen.

 5. Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning

  Nu har du kommit till den punkt då du ska sammanställa bokslutet. Bokslutet ska skrivas under av alla styrelseledamöter om ditt bolag har en styrelse , den enskilde näringsidkaren , eller alla delägare om du har ett handelsbolag. Om du har fler än 10 anställda och/eller har tillgångar över 24 miljoner kronor ska du göra en årsredovisning som du skickar in till Bolagsverket. Ska du inte göra en årsredovisning betyder det att du ska skriva ut en resultaträkning och en balansräkning enligt den uppställning du valt. Utöver det ska du skriva ut underlag från lagerinventering, avskrivning och värdering.

Bokslut och årsredovisning, steg för steg

Är du osäker på hur du ska göra din årsredovisning eller ditt bokslut? Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att göra rätt, steg för steg. Så gör du bokslut och årsredovisning (steg-för-steg)