3 mars 2023

Vad innebär jobbskatteavdrag och hur fungerar det?

Alla som har en inkomst från en anställning eller näringsverksamhet har rätt till jobbskatteavdrag. Avdraget beräknas automatiskt av Skatteverket och kan påverkas av ålder, inkomstnivå och kommunal inkomstskatt. Vi går igenom vad jobbskatteavdrag är, vem som har rätt till det och hur det beräknas.

Vad är jobbskatteavdrag?

Jobbskatteavdraget är en statligt finansierad skattereduktion för arbetsinkomster. Avdraget räknas på en årsbasis och minskar den slutliga skatten – under 2023 sänks skatten med upp till 3 016 kronor per månad. Syftet med jobbskatteavdraget är att uppmuntra fler människor att arbeta genom att göra det mer lönsamt med lägre skatt och högre lön.

Rätt till jobbskatteavdrag

Alla som har en inkomst från en anställning eller en näringsverksamhet har rätt till jobbskatteavdrag. Avdraget är olika stort beroende på bland annat lönenivåer – där den maximala storleken för jobbskatteavdrag nås vid medelinkomsten. 

Vid högre månadsinkomster från 59 238 kronor och uppåt, börjar jobbskatteavdraget minska med tre procent (2023). Detta innebär att om du har en månadsinkomst på omkring 160 000 kronor i månaden har du inte längre rätt till jobbskatteavdrag. Det finns även andra typer av inkomster där du inte har rätt till jobbskatteavdrag, till exempel vid föräldrapenning, pension, sjukpenning från försäkringskassan, ersättning från arbetslöshetskassan eller vid sjuk- och aktivitetsersättning.

När får man jobbskatteavdrag?

En anställd behöver inte ansöka om att få ta del av jobbskatteavdraget. Avdraget beräknas automatiskt av Skatteverket, då det är inräknat i skattetabellen som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar. 

Så beräknas jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget räknas endast mot den kommunala inkomstskatten – och kan inte bli högre än kommunalskatten. För att räkna ut jobbskatteavdraget behöver du veta din årsinkomst inklusive lön, semesterersättning, övertidstillägg och eventuell bonus. Beräkningen av jobbskatteavdraget varierar mellan åren, då man bland annat utgår från prisbasbeloppet. Tre andra faktorer som kan påverka jobbskatteavdragets storlek är: