Vad är Emittera?

Emittera betyder att ett företag ger ut nya aktier.

Emission – emittering av aktier

När ett aktiebolag skapas tecknas aktier i bolaget. Aktier är ägarandelar i ett bolag. Hur många aktier bolaget ska ha bestäms av ägarna. Aktiekapitalet måste dock uppgå till minst 25 000 kronor i ett privat aktiebolag. När ett företag emitterar aktier görs en så kallad nyemission för att få in mer kapital. Det innebär att företaget ger ut och säljer nya aktier. Vanligtvis säger man att bolaget nyemitterar eller gör en nyemission . Ett beslut om en nyemission fattas av bolagets styrelse och ska alltid registreras hos Bolagsverket . Vid en nyemission sker en utspädning av bolagets aktier. Varje aktie kommer efter nyemissionen stå för en mindre andel av bolaget.

Vid en nyemission kan de nya aktierna köpas av både befintliga ägare och nya ägare. Befintliga aktieägare får alltid så kallade teckningsrätter till de nya aktierna. De som redan äger aktier i bolaget får alltså företräde att köpa dem till ett överenskommet pris. Väljer befintliga aktieägare att inte köpa de nya aktierna kommer dessa akiteägare att minska sin ägarandel i bolaget. Nya aktier erbjuds normalt till ett lägre pris än de aktier som redan finns, för att på så sätt locka till köp. Det finns även en möjlighet att köpa teckningsrätter för att ha möjlighet att köpa aktier vid en framtida nyemission.

Varför nyemitterar aktiebolag aktier?

Ett aktiebolag kan fatta beslut om en nyemission för att få in extra kapital till bolaget. Anledningen kan till exempel vara att bolaget vill expandera till en ny marknad, utveckla en ny produkt eller finansiera köp av ett eller flera andra bolag. En nyemission kan också göras för att bolaget behöver kapital för att betala skulder eller för att undvika en konkurs. Vid köp av aktier i ett bolag är det alltid viktigt att granska vad kapitalet ska användas till och om det finns en långsiktig plan.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.