Vad är Reservfond?

En reservfond är ett bundet eget kapital som i aktiebolag endast får användas till att täcka förlust, öka aktiekapital eller för återbetalning till aktieägarna efter tillstånd från Bolagsverket.

Mer om reservfond

En reservfond är en post i ett företags balansräkning som räknas till bundet eget kapital . Reservfonden får enbart användas till vissa ändamål: Täcka förlust, öka aktiekapital eller för återbetalning till aktieägarna. Det sistnämnda får enbart göras efter tillstånd från Bolagsverket. Syftet med en reservfond är att skydda företagets borgenärer från att dela ut hela vinsten till ägarna. Tidigare behövde aktiebolag avsätta 10% av varje års nettovinst till reservfond, till dess att den tillsammans med överkursfonden uppgick till 20% av aktiekapitalet. Detta krav avskaffades 1 januari 2006. Numera är avsättningen helt frivillig.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.