Vad är Riksgäldskontoret?

Riksgäldskontoret är en statlig myndig som förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris. Riksgälden lyder under Finansdepartementet.

Riksgäldskontoret – statens centrala finansförvaltning

Riksgäldskontoret, ofta förkortat till Riksgälden, är en statlig myndighet under regeringen som sorteras under Finansdepartementet. Riksgäldskontorets högsta chef kallas för riksgäldsdirektören.

Riksgäldskontoret fungerar som Sveriges centrala finansförvaltning och ska arbeta för att landet har en finansiell stabilitet. Detta sker i samarbete med Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksbanken . För att ge landet en ekonomisk stabilitet ska Riksgäldskontoret se till att statens kostnader och risker är så låga som möjligt, helt enkelt att skattepengarna används så effektivt som möjligt. Riksgäldskontoret fungerar med andra ord som statens interna bank och ansvarar för det statliga betalningssystemet. Riksgäldskontoret förvaltar också statsskulden. En statsskuld uppkommer när staten lånar pengar för att täcka ett underskott. Riksgäldskontoret kan bland annat låna upp pengar genom att sälja obligationer .

Andra funktioner som Riksgäldskontoret har är att ge statliga garantier och krediter. Dessutom ansvarar Riksgäldskontoret för insättningsgarantin och investerarskyddet. Insättningsgarantin innebär att den som har pengar på ett bankkonto får ersättning från staten om banken där pengarna finns går i konkurs . Investerarskyddet innebär att den som har värdepapper , till exempel aktier , hos en bank eller annat institut kan få ersättning vid en konkurs. Myndigheten ger även statligt stöd till banker och kreditinstitut och ska också säkerställa betalningsansvaret för kärnavfall.

Beredskap för kriser

Riksgäldskontoret ska kunna genomföra sin verksamhet vid olika typer av kriser. De ska därför planera sin verksamhet för att snabbt kunna gå in i höjd beredskap. För att detta ska fungera deltar Riksgälden i FSPOS (Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp) och SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet) som är två olika forum för samarbete mellan myndigheter och den privata sektorn.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.