Synpunkter på Fortnox Finans

Har du synpunkter på Fortnox Finans?

För oss på Fortnox Finans är det viktigt att du är nöjd med vårt bemötande och med våra tjänster. Är du missnöjd med något vill vi därför gärna veta varför.

Gäller dina synpunkter ett specifikt ärende eller fordran så kontaktar du med fördel vår kundservice.

 

Hur du inkommer med ett klagomål

Är du inte nöjd med svaret från kundservice eller om du har synpunkter eller klagomål på hur Fortnox Finans sköter sin verksamhet så är du välkommen att mejla till oss på klagomal.finans@fortnox.se . Vill du vara anonym kan du skicka in ditt klagomål via post till Fortnox Finans AB, Stortorget 9, 222 11 Malmö. Märk brevet “Klagomål”.

För att du ska få så bra svar som möjligt är det viktigt att du beskriver vad ditt klagomål gäller så tydligt och konkret som möjligt. Ditt ärende bör också innehålla:

  • dina kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och mejladress.

  • fakturanummer eller liknande om ditt ärende gäller en specifik fordran.

  • information om du varit i kontakt med oss tidigare gällande ditt ärende.

Alla klagomål hanteras enligt vår klagomålspolicy, vilket innebär att du ska få snabb och saklig återkoppling.

 

Är du fortfarande inte nöjd?

Är du fortsatt inte nöjd med det svar du fått kan du på samma mejladress särskilt be om att klagomålsansvarig skall se på ditt ärende.

Om du trots svar inte blir nöjd och vill gå vidare med ärendet kan du vända dig till konsumentvägledare i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se ) för rådgivning. Vill du få tvist prövad så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se ) eller till domstol www.domstol.se . Fortnox Finans tillsynsmyndighet är Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/ ).