Vad är Företagshypotek?

Företagshypotek är en säkerhetsrätt som innebär att ett företag använder sin lösa egendom som säkerhet vid ett lån, och ger långivaren rätt till egendomen om lånet inte skulle betalas tillbaka.

Fungerar som en säkerhetsrätt

När en företagare använder sin lösa egendom, exempelvis varulager , inventarier och kundfordringar, som en säkerhet för en kredit fungerar företagshypoteket som en säkerhetsrätt. Företagshypotek fungerar alltså som säkerhet för en fordran från borgenären och upplåts när ett företagsinteckningsbrev har skickats till borgenären. Företagshypoteket ersatte den säkerhetsrätt som kallades för företagsinteckning från och med 1 januari 2009, men själva inteckningen i näringsverksamheten kallas fortfarande för företags­inteckning och beviset på inteckningen kallas alltså fortfarande för företagsinteckningsbrev.

Vad ingår inte i företagshypoteket?

Företagshypotek inkluderar inte: Bankmedel eller kassamedel, egendom som kan intecknas på annat sätt, egendom som varken kan ingå i en konkurs eller utmätas eller aktier eller andra värdepapper som är avsedda för allmän omsättning. Skulle fordringarna inte betalas tillbaka ger företagshypoteket fordringsägaren särskild förmånsrätt i företagets egendom i den mån den tillhör näringsverksamheten. I och med att företagshypoteket omfattas av så kallad särskild förmånsrätt kan det utnyttjas både vid konkurs och vid utmätning. Särskild förmånsrätt går nästan alltid före den allmänna förmånsrätten och går alltid före oprioriterade fordringar. För de tillgångar som finns kvar efter det att fordringsägarna med särskild förmånsrätt har tilldelats sitt gäller alltså den allmänna fordringsrätten.

Fördelar med företagshypotek

Ansökan om företagshypotek skickas till Bolagsverket och efter att ansökan har godkänts registreras beslutet i företagsinteckningsregistret och ett företagsinteckningsbrev utfärdas, antingen elektroniskt eller skriftligt. De flesta långivare accepterar företagshypotek som säkerhet och många företag väljer att ta lån med säkerhet eftersom man då har större chans att förhandla sig till en lägre ränta .